Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o ochranu přírody a klimatu, posilování komunitních vztahů zapojováním veřejnosti a zvyšování kvality životního prostředí.

Od roku 2008 pravidelně udělujeme granty pro ekologické projekty v rámci programu Společně pro přírodu (dříve Společně pro Brno). O příspěvek mohou žádat jednotlivci, týmy i organizace z Moravy a ze Slezska. Prostředky získáváme prodejem darovaných věcí v síti dobročinných obchodů Nadace Veronica . V roce 2022 jsme takto vrátili do života téměř 36 tisíc věcí, děkujeme, že jste nám i přes složité období zůstali věrni. 

Nadace rozděluje i další nadační příspěvky, půjčky a podporu pro jednorázové projekty na základě rozhodnutí své správní rady.

Aktuální uzávěrky a formuláře žádostí najdete zde