Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2023 jsme podpořili ekologické projekty částkou 483 478 korun.


Z fondu veřejné sbírky jsme rozdělili 281 100 korun na projekty:

ZŠ a MŠ Blatec: Přírodní zahrada pro děti v Blatci, 12 000 Kč

Vytvoření přírodní zahrady k učení venku a EVVO k využití pro volný čas i výchovně vzdělávací proces v ZŠ i MŠ Blatec, škol v okolí a organizování akcí pro širokou veřejnost na Olomoucku.

Veronika Zahrádková: Jedlá zahrada (nejen) pro děti, 12 000 Kč 

Workshop Zakládáme vytrvale jedlý záhon (krmíme opylovače) je součást celoročního cyklu lekcí a workshopů Jedlá zahrada (nejen) pro děti, který má seznámit olomouckou veřejnost s pěstováním vlastního jídla v souladu s permakulturní etikou a přírodními zákonitostmi.

Tradice Bílých Karpat: Tam za vodou v rákosí, 25 000 Kč

Vznik celoročního školního programu, který na životě obojživelníků představí žákům problematiku vody v krajině na Bojkovsku. Projekt rozšiřuje povědomí žáků o našich druzích obojživelníků, posiluje jejich badatelské dovednosti, samostatnost, kreativitu i kritické myšlení a motivaci k ochraně vodních biotopů v místě jejich bydliště či školy. Výhodou projektu je jeho přenostitelnost.

ZO ČSOP Veronica: Klimatická akademie 2023, 50 000 Kč

Zaměřením projektu je posílení kapacit pro řešení klimatické krize na místní úrovni prostřednictvím vzdělávání, motivace a inspirace aktérů z veřejné správy i občanské společnosti.

Lesní klub Vrbínek: Živá zahrada pěti smyslů, 12 000 Kč

Projekt zahrnuje úpravu zahrady v duchu permakulturního zahradničení, tak, aby sloužila nejen dětem, ale i veřejnosti v Ostravě. 

Alexandr George: Infotabule o užovkách podplamatých, 10 100 Kč

Zavedení informačních tabulí v Brně-Bystrci, které by měly vést k ochraně užovek podplamatých. Kolem přehrady vedou cyklistické stezky, které jsou pro dezorientované hady po zimním spánku často fatální.

Spolek pro občanskou společnost: Výsadba stromořadí moruší, 25 000 Kč

Výsadba stromořadí moruší je součástí projektu Jedlé Vinohrady v Brně, který si klade za cíl vrátit lidem vztah k půdě a přírodě obecně formou komunitní práce s rodiči a jejich dětmi.

Naše kultivovaná města: Window Pop Design Award, 15 000 Kč

Soutěž o výlohu roku realizuje 5 instalací ve výlohách, projekt učí podnikatele vnímat přidanou hodnotu kreativce i udržitelných přístupů.

Hnutí DUHA - Sedmá generace: Půda jako bohatství jižní Moravy, 15 000 Kč

Časopis sedmá generace vydá dvoudílný seriál zaměřený na zodpovědné obdělávání půdy na jižní Moravě v tištěné, webobé i audioverzi.

Poslední stopa: Konference na téma Pietní biocentrum, 15 000 Kč

Konference - konstruktivní setkání odborníků k tématu Pietního biocentra - koncepce přírodního pohřebiště 21. století jako hybridního modelu biodiverzního krajinného prvku.

Marek Gonda: Slavnost stromů a lesa, 5 000 Kč

Benefiční událost s pestrým programem v Bílých Karpatech.

Galerie města Blanska: Rok česneku, 15 000 Kč

Rozšíření povědomí o česneku ke startu komunitní výsadby česneku ve městě Blansku - výstava umělkyň o výjímečnosti česneku, výsadba česneku na místních zahrádkách, možnost směny česneku za umělecký artefakt - česnekový porcelánový amulet.

Charita Český Těšín: Jedlá zahrada, 10 000 Kč

Vybudování zahrady na pozemku Majáku k pěstování plodin klienty spolu se sociálními pracovníky, sledování celého procesu a následné zpracování potravin.

ZO ČSOP Veronica: Poznávání a ochrana přírody - program pro nevidomé a slabozraké, 20 000 Kč

Realizace intenzivního vzdělávacího a nácvikového programu pro nevidomé a slabozraké s odbornými lektory v Hostětíně.

Tradice Bílých Karpat: Tam za vodou v rákosí... II., 15 000 Kč

V rámci projektu vznikne celoroční školní program, který na životě obojživelníků představí žákům problematiku vody v krajině.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnické, vzdělávací a osvětové aktivity Hnutí Brontosaurus, 10 000 Kč

Posílení a zkvalitnění aktivit dobrovolnictví pro přírodu a krajinu na jižní Moravě - odborné vzdělání pro organizátory dobrovolnických akcí, přednášky a besedy, dobrovolnické a osvětové akce.

ZO ČSOP Veronica: Psychorehabilitační tábory pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi, 15 000 Kč

Uspořádání dvou turnusů odlehčovacích táborů pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi s programem EVVO v Hostětíně v Bílých Karpatech.


V programu ČSOB pomáhá regionům jsme získali 147 191 Kč pro projekty:

Adam Cupal: Obnova remízku s mokřadem, 20 305 Kč

Ve Chvaleticích je ve spolupráci s místními a majitelem pozemku obnoven remízek s mokřadem, nejprve je s odborníkem zpracován plán a poté realizace navržených úprav, probírky a výsadby stromů. Remízek nabízí útočiště pro živočichy i rostliny a revitalizace již existujícího mokřadu přispěje k zadržení vody v krajině. Zároveň tak podporujeme cennou a důležitou přírodní lokalitu, kde mohou lidé z okolí vyrazit na procházku a užít si divoký charakter území. Vznikl tak ostrov biodiverzity mezi intenzivně obhospodařovanými poli a lesy.

Veronika Vítová: Proměna pole v jedlou lesní zahradu s tůněmi, 109 290 Kč

Proměna pole v jedlou lesní zahradu s tůněmi a větrolamy. Rodina společně s prarodiči a přáteli vytváří ve Velkém Poříčí, na místě, kde hospodařili jejich předci, jedlou lesní zahradu „U malé sovy“. Chtějí pomoci životnímu prostředí tím, že vytvoří přírodě příznivé místo, které bude protiváhou velkým lánům v okolí. Vzniknou dvě nové vodní plochy a valy s keři, které zafungují jako větrolamy. Poskytne se tak útočiště řadě živočichů a rostlin, pro které je jinak intenzivně obhospodařovaná krajina velmi nepřívětivá. A celé místo bude i inspirací ostatním, kteří se rozhodnou vrátit kus pozemku zpět přírodě.

Lukáš Sejkora: Obnova sadu a voda pro stromy, 17 596 Kč

Děti ze Základní školy Přibyslav vysazují pod vedením odborníka na jedlý les Lukáše Sejkory od roku 2013 vlastní ovocný sad. Oživují tak nevyužitý pozemek podél potoka mezi obcemi Hřiště a Ronovem nad Sázavou. Jejich práci ale pokazil kůrovec. Oslabené a suché smrky popadaly na vysazené ovocné stromy a oni teď musí začínat znovu vysazením 10 nových ovocných stromů – ořešáků, jedlých kaštanů, hruškojeřábů a jabloní. A aby mohli vysazené stromy pořádně zalít, vyhloubí u sadu i malou tůň k zachycení vody. Tůň se navíc stane novým a bezpečným útočištěm pro obojživelníky a hmyz. A společně se sadem podpoří biodiverzitu a zadržování vody v krajině.


Ve sbírce Daruj kelímek jsme získali 55 187 korun na projekt:

Obec Heršpice: Výsadba komunitních sadů

Sad vzniká na místě, kde bylo intenzivně obhospodařované pole, a kromě stromů v něm najdou místo i jedlé keře a bylinky. Všechny druhy a odrůdy budou popsány a budou vybrány tak, aby bylo jejich složení co nejpestřejší. Sad poslouží jako místo pro výuku dětí ze školek a škol a dospělí se tu zas budou učit ořezávat a roubovat ovocné stromy. Trochu přírody do intenzivně obhospodařované krajiny.