Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2023 jsme rozdělili z fondu veřejné sbírky 146 100 korun na tyto projekty:

ZŠ a MŠ Blatec: Přírodní zahrada pro děti v Blatci, 12 000 Kč

Vytvoření přírodní zahrady k učení venku a EVVO k využití pro volný čas i výchovně vzdělávací proces v ZŠ i MŠ Blatec, škol v okolí a organizování akcí pro širokou veřejnost na Olomoucku.

Veronika Zahrádková: Jedlá zahrada (nejen) pro děti, 12 000 Kč 

Workshop Zakládáme vytrvale jedlý záhon (krmíme opylovače) je součást celoročního cyklu lekcí a workshopů Jedlá zahrada (nejen) pro děti, který má seznámit olomouckou veřejnost s pěstováním vlastního jídla v souladu s permakulturní etikou a přírodními zákonitostmi.

Tradice Bílých Karpat: Tam za vodou v rákosí, 25 000 Kč

Vznik celoročního školního programu, který na životě obojživelníků představí žákům problematiku vody v krajině na Bojkovsku. Projekt rozšiřuje povědomí žáků o našich druzích obojživelníků, posiluje jejich badatelské dovednosti, samostatnost, kreativitu i kritické myšlení a motivaci k ochraně vodních biotopů v místě jejich bydliště či školy. Výhodou projektu je jeho přenostitelnost.

ZO ČSOP Veronica: Klimatická akademie 2023, 50 000 Kč

Zaměřením projektu je posílení kapacit pro řešení klimatické krize na místní úrovni prostřednictvím vzdělávání, motivace a inspirace aktérů z veřejné správy i občanské společnosti.

LK Vrbínek: Živá zahrada pěti smyslů, 12 000 Kč

Projekt zahrnuje úpravu zahrady v duchu permakulturního zahradničení, tak, aby sloužila nejen dětem, ale i veřejnosti v Ostravě. 

Alexandr George: Infotabule o užovkách podplamatých, 10 100 Kč

Zavedení informačních tabulí v Brně-Bystrci, které by měly vést k ochraně užovek podplamatých. Kolem přehrady vedou cyklistické stezky, které jsou pro dezorientované hady po zimním spánku často fatální.

Spolek pro občanskou společnost: Výsadba stromořadí moruší, 25 000 Kč

Výsadba stromořadí moruší je součástí projektu Jedlé Vinohrady v Brně, který si klade za cíl vrátit lidem vztah k půdě a přírodě obecně formou komunitní práce s rodiči a jejich dětmi.