Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

 V ROCE 2017 PODPOŘILA NADACE VERONICA PROJEKTY ZA CELKEM  693 250 Kč

 

Z fondu SPOLEČNĚ PRO BRNO 2017

bylo rozděleno 455 000 Kč na projekty:

 

Potravinová banka  – Společně proti plýtvání potravinami v Brně – 20 000 Kč

Smyslem je zvýšení povědomí o problematice plýtvání potravinami v Brně, omezení plýtvání v menších komunitách a dosažení většího propojení potenc.dárců a příjemců potravin v těchto komunitách sérií přednášek a debat.

OBRspolek – Sousedům blíž-společně a komunitně – 15 000 Kč

Cílem projektu je posílení komunitní vazby mezi obyvateli městských částí Maloměřice a Obřany prostřednictvím pěti veřejných akcí (1. obřanský jarní jarmark, Pirátské běhy a trhy, Rodinný den aneb Piknikování na ostrově, Zasaď svůj strom a Recyklohraní). Aktivity podpořily udržitelný životní styl místních obyvatel a ukázaly možnosti, jak realizovat pro-enviromentální opatření v každodenní praxi.

Hnutí Brontosaurus – Budky pro Brno – 20 000 Kč

Zapojením veřejnosti a mládeže do akcí na podporu drobného volně žijícího ptactva bylo realizováno 6 dobrovolnických akcí (péče o 60 již instalovaných ptačích budek v parcích Koliště, Lužánky, Špilberk, Kraví Hora, Björnsenovy sady, Wilsonův les a rozšíření o 9 nových budek), vydána byla brožura Ptačí budky v nákladu 250 ks

Agnieszka Buchtová – LESEM-Letní škola enviromentálního myšlení – 10 000 Kč

Zážitkově vzdělávací týdenní akce s enviromentální tématikou pro studenty SŠ v Horním Mlýně - během pobytu envirom.příznivý způsob života podle principů dobrovolné skromnosti, motivace k dalšímu zájmu, podpora k občanské angažovanosti.  Součástí byly exkurze do divočiny Moravského krasu a na Hády a do Lamacentra.

Anna Střelcová – Paběrkování po brněnsku – 20 000 Kč

V rámci šíření osvěty o plýtvání jídlem proběhlo pět účastí s infostánkem na akcích (Festival neziskovek, Velký bazar, festival Ghetofest, Jarmark v Alfa pasáži a blešák Dobrá Karma), účast na MashUpu, dva paběrkovací výjezdy, čtyři předání plodin mezi zemědělcem a potravinovou bankou, workshop na škole, Festival Vyliž si talíř. Získáno bylo 30 nových zájemců o dobrovolnictví, tisk nových letáčků.

Vesna – Zahrada Pod Lípou – 35 000 Kč

Revitalizace zahrady ve vnitrobloku Vesny spočívala v odstranění náletových rostlin, vyvezení sutě. Terén byl srovnán , průběžně byly sázeny rostliny a keře, vytvořen byl čichový záhon, zážitkový chodníček a motýlí záhon. 

Hnutí DUHA - Sedmá generace – Brněnské debatní večery Sedmé generace – 19 600 Kč

Proběhly čtyři debatní večery zaměřené na problematiku životního prostředí, tématy byla jaderná energetika, utrpení psů v množírnách, novela stavebního zákona, rozbor programů jednotlivých volebních stran v ekologické agendě. Debat se pravidelně účastnilo 20-40 lidí.

Hnutí DUHA – Zero Waste kavárna Tři ocásci – 39 980 Kč

V rámci projektu se povedlo zanalyzovat složení směsného odpadu a postupy v nakládání s tímto odpadem v kavárně Tři ocásci, na základě čeho byla kavárně doporučena možná opatření ke zlepšení stavu v několika variantách. Výstupy byly zpracovány do dvou publikací,  pro zákazníky  kavárny byl vytvořen plakát popisující používané principy zero waste v kavárně a uspořádána byla  veřejná diskuze pro kavárníky a zákazníky "Jak se dělá zero waste kavárna".

 

STEP – Brno bez chemie – 35 000 Kč

Projekt rozšiřuje povědomí o alternativních mechanických a termických postupech při odstraňování plevelů a dalších nežádoucích rostlin realizací semináře "Veřejná prostranství bez chemie", besedou "Plevel není nepřítel?Aneb Zahrada i město bez chemie". Bylo vydáno  500 ks infolistu pro veřejnou správu, profesionální údržbáře veřejné zeleně, NNO, veřejnost.

NESEHNUTÍ Brno – NeBOI se angažovat – 36 800 Kč

Cílem projektu bylo hájit zájmy brněnských spolků při přípravě strategických dokumentů v Brně, vyškolení 10 osob v tématech zapojování veřejnosti a vyškolení 15 studentů v metodách participace. 

Junák – Sdílená dílna na Moraváku – 30 000 Kč

Výstupem je prostor na Mor.nám.12, ve kterém si brňané můžou něco opravit nebo vyrobit - jednorázové zapůjčení nářadí a náčiní, vzájemná podpora v kutilství, místo rukodělných WS, návody, dílna je kompletně vybavena. Proběhly tři workshopy - domácí kosmetika, výroba barefoot sandálků a základy řezbářství. 

ZO ČSOP Veronica – Ekologické poradenství "na okraji" – 30 620 Kč

Cyklem praktických školení, konzultací se stakeholdery, průběžným poradenstvím znevýhodněným osobám o úsporách energií, vody, šetření zdroji

NaZemi – Svět v krabici – 38 000 Kč

Pedagogové a jejich okolí bude podpořeno programovými krabicemi - třemi metodicky i materiálově hotovými programy na lokální témata s globálním dopadem. Krabice budou umístěny na 10 skautských základnách, ekocentrech a školách v Brně a okolí.

Sauna TŘPYT – Veřejný říční sauna klub Třpyt – 40 000 Kč

Snaha o oživení prostoru u řeky vytvořením místa pro celoroční setkávání - zima saunování, léto říční společenské zázemí pro komunitní akce, kulturní programy, zázemí pro sporty, hry a sousedská setkávání. 

Brněnská nábřeží – živá řeka – 40 000 Kč

Projekt je součástí dlouhodobé snahy o oživení a revitalizaci nábřeží Svitavy, seznamování obyvatel s jeho okolím, faunou a flórou. Podklady byly využity pro výstavu o řece Svitavě na festivalu Překročme řeku a pro výukový program pro žáky ZŠ. Ve spolupráci s divadlem FESTE vzniklo divadelní představení Samá voda, které se uskutečnilo při festivalu Překročme řeku s reprízami na Cacovickém ostrově a na nábřeží. 

ZO ČSOP Veronica – Výstava MAREK v Brně – 25 000 Kč

MAREK je Mobilní Autonomní Resilientní Kontejner - energeticky soběstačná mobilní výstava představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování. Hlavní pozornost je věnována zajištěním energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě.

 

Z fondu pro rozvoj 2017

bylo správní radou uděleno 200 000 Kč na projekt:

 

ZO ČSOP Veronica – Upgrade Centra Veronica Hostětín -  200 000 Kč

Dotace na již zpracovaný projekt technologického vylepšení a nutných oprav po 10 letech provozu Centra Veronica Hostětín. Kromě technolog. vylepšení, posílení energetické soběstačnosti, elektrického propojení s fotovoltaickou elektrárnou Nadace Veronica aj. projekt přinese plnohodnotnou vizualizaci funkčních stavů budovy tak, aby je mohla obsluha i veřejnost sledovat.

 

Z fondu na nadační příspěvky 2017

bylo uděleno 38 250 Kč na projekty:

 

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj - Společně proti plýtvání potravinami v Brně - 3 250 Kč

Kromě pořádání řady veřejných setkání na téma omezení plýtvání potravinami a propojení dárců a příjemců potravin, budou probíhat i další akce, propagující Potravinovou banku a ekologické aspekty její činnosti.

 

ČSOP Regionální sdružení v Brně - Netopýří záchranka - 25 000 Kč

Záměrem projektu je péče o nalezené netopýry a jejich návrat zpět do přírody. Netopýři budou určeni (druh, pohlaví), změřeni, zváženi a podle zdravotního stavu jso buď vypuštěni nazpět do volné přírody ve vhodných biotopech, nebo se dostanou do naší dočasné péče.

 

Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo - Ekopublika 2016 - 10 000 Kč

Ekopublika je Cena za enviromentální publicistiku - článek roku. Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování enviromentálně zaměřených textů, ohodnotit jejich přínos veřejnosti. Vítězkou ceny se stala Klára Kubíčková za článek Uhranuti Šumavou uveřejněný v MF Dnes.