Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2022 jsme podpořili ekologické projekty částkou 1 056 600 korun:

z fondu vřeřejné sbírky 804 942 Kč

z programu ČSOB pomáhá regionům 252 658 Kč

 

Hana Kvapilová: Oživení proluky U Koupadel, 5 000 Kč

Zvelebení několika menších prostranství v Boskovicích, uspořádání besedy a botanické vycházky pro veřejnost, školy a seniory. Pokračování v péči o adoptované veřejné prostranství proluky U Koupadel v Boskovicích. Součástí je také celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti s cílem podpořit komunitní sousedské vztahy obyvatel žijících kolem prostranství U Koupadel.


Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo: Ekopublika 2020-2021, 40 000 Kč

Ekopublika je Cena za environmentální publicistiku - článek roku. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v ČR, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby. Příspěvek Nadace Veronica použijí Kulturní noviny na finanční cenu pro vítěze.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP: Chraňme naše mokřady, 20 270 Kč

Projekt podpoří péči o mokřad Rybníky v nivě Rožnovské Bečvy v Hrachovci u Valašského Meziříčí. V praxi se jedná o kosení a likvidaci posečené trávy a vypásání louky v okolí vytvořených tůní a porostů rákosin. Lokalita je významným útočištěm obojživelníků. Dále bude vytvořen rozměrný informační panel zaměřený na ochranu přírodě vrácených úseků řeky Bečvy a mokřadů v krajině.
 

Jihomoravská komunitní nadace: Obnova zahrady po tornádu, 35.000 Kč

Zahrada a stodola v ulici Pod Kostelem v Moravské Nové Vsi slouží jako zázemí Jihomoravské komunitní nadace pro její aktivity, setkávání, pořádání bleších trhů. V červnu 2021 bylo vše zničeno tornádem. Pracuje se na obnově, aby venkovní prostory a stodola mohly opět sloužit veřejnosti.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnická péče o stromy nejen po tornádu, 40 000 Kč

Cílem je zapojit dobrovolníky v JMK do aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn - výsadby a následné péče o stromy prostřednictvím obnovy pestré krajinné mozaiky. Budou školeni organizátoři dobrovolnických výsadeb, výsadby budou realizovány. Zorganizována bude panelová diskuze v rámci veřejného festivalu přímo v oblasti Podluží.

Halenky: Venkovní učebna pro LK Jadérko, 40 000 Kč

Vybudování venkovní učebny se šatnou, která je pro realizaci environmentálních aktivit spolku nezbytná. Učebna je určena potřebám LK Jadérko a další příležitostné environmentální aktivity..

MŠ Újezd u Brna: Jak jde čas přeměny školní zahrady na přírodní, 26 000 Kč

Vytvoření přírodní zahrady z prostor školní zahrady - vyvýšené záhony, renovace jezírka, nový kompost, hmatový chodník, výsadba ovocných stromů, smyslový chodník, didaktická tabule.

DDM Bučovice: Zahradničení se školními dětmi, 15 000 Kč

Projekt je založen na spolupráci DDM a 1. stupně ZŠ. Pro žáky budou v nové zahradě zhotoveny vyvýšené záhony, o které se budou děti během školního roku starat v rámci výuky přírodovědy nebo pracovních činností. Děti si prakticky osvojí jedno z témat ŠVP.

TBK: Bádej a hraj, poznej náš kraj, 50 000 Kč

Uspořádání dvou turnusů odlehčovacích psychorehabilitačních táborů pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi (celkem pro 22dětí a mladistvých) se specifickým programem EVVO zaměřeným na seznámení dětí hravou formou s krajinou Bílých Karpat a její ochranou.

Hana Kvapilová: Příroda ve městě, 32 900 Kč

Zvelebení několika menších prostranství v Boskovicích, uspořádání besedy a botanické vycházky pro veřejnost, školy a seniory. Pokračování v péči o adoptované veřejné prostranství proluky U Koupadel v Boskovicích. Součástí je také celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti s cílem podpořit komunitní sousedské vztahy obyvatel žijících kolem prostranství U Koupadel.

Petrklíč: Jedlé keře v zázemí dětského lesního klubu Petrklíč, 20 000 Kč

V rámci projektu budou zakoupeny a vysazeny jedlé keře a stromy, zavlažovací nádoby, konve, mulč a hnojivo. Výsadba proběhne v areálu dětského lesního klubu Petrklíč v Bzenci. Cílem projektu je environmentální výchova dětí skrze péči o rostliny, zapojení komunity, zadržení vody na pozemku a zpevnění půdy.

Jan Rozek: Vinařský vermikompostér, 39 000 Kč

Zkrášlení obce a blízkého okolí zbavením výlisků hroznů, které lidé sypou do mezí a struh - založení většího vermikompostéru. Úprava pozemku, umístění sítě proti krtkům, namnožení žížal. Klesnou černé skládky matolin, hnojivo získané z vermikompostu poslouží k hnojení ovocných alejí.

ZO ČSOP Veronica: Poznávání a ochrana přírody-intenzivní program pro nevidomé a slabozraké, 50 000 Kč

Realizace intenzivního vzdělávacího a nácvikového programu pro nevidomé a slabozraké s odbornými lektory. Témata jsou v oblastech posilování odpovědnosti za životní prostředí, šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji, biodiverzity v sadu a na zahradě.

Ženský vzdělávací ústav Brno: Vesna v zimě, 10 000 Kč

Happening pro veřejnost - snížení energetické náročnosti budov všemi dosažitelnými prostředky, předání informace klientům.

Veselá biofarma: Dobudování Selské biozahrady na ekologické farmě, 20 000 Kč

Obnova bývalého zemědělsského areálu a jeho přeměna na biofarmu, část areálu jako ukázková plocha pro návštěvníky biofarmy. Farma úzce spolupracuje s Waldorfskou školou v Brně, studenti a žáci se zde střídali během školního roku.

NESEHNUTÍ Brno: Kdo sedí u stolu, není na talíři, 50 000 Kč

Rozvoj občanské poradny, která kompetentně podpoří aktivní veřejnost v hájení zájmů ochrany přírody a krajiny, udržitelného rozvoje měst a obcí při rozhodování veřejné správy.

Hnutí DUHA - Sedmá generace: Obnovitelně na jižní Moravě, 36 000 Kč

Časopis Sedmá generace vydá třídílný seriál zaměřený na potenciál obnovitelných zdrojů na jižní Moravě.

Lenka Živáková: Komunitní výroba biouhlu - společná cesta k ozdravení půdy, 16 000 Kč

Pořízením pece na biouhel Kon-Tiki dojde k jejímu využití v rámci komunitní farmy Olešná u Blanska a také k bezplatnému půjčování pro potřeby občanů obce a blízkého okolí.

Irena Iškievová: Rajská komunitní zahrada, 20 000 Kč

Prostřednictvím realizace přírodní zahrady ve městě dojde k obnovení krajinného prvku, který dopomůže zlepšovat lidem zahradničení ve městě

Biouhlírna: Biouhel-popularizace, 50 000 Kč

Vytvoření publikace s představením současných světových znalostí, představení biouhle jako fenoménu, popsání principu jeho fungování i ukázka šíře jeho praktického využití.

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka: Malým průzkumníkem v Ptačím parku Kosteliska, 50 000 Kč

Vybavení žáků místních ZŠ tak, aby splňovalo požadavky na moderní přístupy v oblasti EVVO.

Charita Český Těšín: Změna začíná u každého z nás, 16 592 Kč

Charitní dům pro matky v tísni naučí maminky s dětmi co obnáší práce na zahradě, co a jak se pěstuje, jak dále s potravinami nakládat a neplýtvat jídlem.

Hnutí Brontosaurus: Klimatické vzdělávání a osvěta v Hnutí Brontosaurus 2023, 30 000 Kč

Cílem projektu je posílit kapacity environmentálního vzdělávání zaměřeného na organizátory dobrovolnictví pro přírodu, mladé dobrovolníky a širší veřejnost v Brně a JMK..

Halenky: Energetická soběstačnost LK Jadérko, 18 000 Kč

Záměrem je doplnění stávající jurty coby zázemí pro Lesní klub Jadérko.

Dagmar Vitulová: Terapeutická zahrada při Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi na Vsetíně, 25 000 Kč

Realizace Terapeutické zahrady v duchu přírodních zahrad u Azylového domu pro ženy a matky s dětmi.

__________________________________________________________

Nadační příspěvek z fondu veřejné sbírky

Kateřina Bonaventurová: Příspěvek na Hostětínskou klimatickou akademii, 7 000 Kč

_____________________________________________________________________________

Z projektu ČSOB pomáhá regionům bylo podpořeno částkou 252 658 Kč těchto 6 projektů:

 

Dominik Peška: Podpoř Dominika v péči o komunitní zahradu, 18 555 Kč

Dominikovi je 14 let a už dva roky se stará o Medlánecký potok. Sbírá odpadky, prostříhává nálety, čistí koryto, organizuje úklidy. Nyní se pustil i do vylepšení medlánecké komunitní zahrady a spolu s městskou částí zorganizovali výsadbu rybízových keřů a květin.

ZO ČSOP Veronica: Radost z přírody pro děti s poruchami sluchu, 70 498 Kč, Hostětín

V Česku je asi 10 000 neslyšících dětí a mladých lidí. Prostřednictvím speciálně upravených programů environmentální výchovy jim v Centru Veronica Hostětín přiblíží ekosystém sadů a zahrad, hospodaření s vodou a vliv člověka na tento ekosystém.

8D: Sázíme Ukázkový jedlý les ve Víru,  45 505 Kč, Vír

Unikátní pozemek u Víru, kde jsou kusy zeleninové zahrady, staré terasy se sady i kus lesa, se promění v jednu velkou lesní zahradu. Nabídne inspiraci a vzdělávání pro všechny, kteří se zajímají o přírodní zahradničení a potravinovou soběstačnost.

Obec Křetín: Obnova zeleně, 20 400 Kč, Křetín

Centrum obce získá novou výsadbu ovocných stromů, keřů, květin a bylin.

Jiří Vlček: Obnova starých zahrad, 12 800 Kč, Kladeruby

Výsadba ovocných vysokokmenů a keřů v zahradě památkově chráněné usedlosti.Výsadba ovocných vysokokmenů a keřů v zahradě památkově chráněné usedlosti.

Pavel Colledani: Zmapování a ošetření stromů poškozených po tornádu, 84 900 Kč, Moravská Nová Ves a Mikulčice

Arborista mapuje a ošetřuje stromy poškozené tornádem ve dvou zasažených obcích.