Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

1/2022 Hana Kvapilová – Oživení proluky u Koupadel -  5.000 Kč
Cílem projektu je zvelebit několik menších veřejných prostranství ve městě Boskovice a uspořádat několik besed a botanických vycházek pro širokou veřejnost, školy a seniory. V rámci projektu bude pokračovat péče o adoptované veřejné prostranství proluky U Koupadel v Boskovicích. Součástí projektu je také uspořádání celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti s cílem podpořit komunitní, sousedské vztahy obyvatel bydlících kolem prostranství proluky U Koupadel.

2/2022 Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo – Ekopublika 2020-2021 -40.000 Kč
Projekt podpoří realizaci managementu mokřadu Rybníky v nivě Rožnovské Bečvy v Hrachovci u Valašského Meziříčí.  V praxi se jedná o kosení a likvidaci posečené trávy a vypásání louky v okolí vytvořených tůní a porostů rákosin. Lokalita je významným refugiem obojživelníků.  Dále vytvoříme rozměrný informační   panel, zaměřený na ochranu renaturovaných úseků řeky Bečvy a mokřadů v krajině.  Panel bude umístěn v areálu Valašského ekocentra a bude sloužit pro osvětu a vzdělávání návštěvníků ekocentra.

3/2022 Severomoravské regionální sdružení ČSOP – Chraňme naše mokřady – 20.270 Kč
Projekt podpoří realizaci managementu mokřadu Rybníky v nivě Rožnovské Bečvy v Hrachovci u Valašského Meziříčí.  V praxi se jedná o kosení a likvidaci posečené trávy a vypásání louky v okolí vytvořených tůní a porostů rákosin. Lokalita je významným refugiem obojživelníků.  Dále vytvoříme rozměrný informační   panel, zaměřený na ochranu renaturovaných úseků řeky Bečvy a mokřadů v krajině.  Panel bude umístěn v areálu Valašského ekocentra a bude sloužit pro osvětu a vzdělávání návštěvníků ekocentra.

4/2022 Jihomoravská komunitní nadace – Obnova zahrady po tornádu – 35.000 Kč
Zahrada a stodola v ulici Pod Kostelem v Moravské Nové Vsi slouží jako zázemí Jihomoravské komunitní nadace pro její aktivity, setkávání, pořádání bleších trhů. V červnu 2021 bylo vše zničeno tornádem. Pracujeme na obnově, aby venkovní prostory a stodola mohly opět sloužit veřejnosti, aktuálně i jako zázemí pro aktivity s Ukrajinci ubytovanými v okolí. Zahrada je zároveň ukázkou přírodě blízkého hospodaření, stavíme na květinách našich babiček a spolupráci s přírodou při budování zahrady, inspirujeme tak ostatní.


5/2022 Hnutí Brontosaurus – Dobrovolnická péče o stromy nejen po tornádu – 40.000 Kč
Cílem projektu je zapojit dobrovolníky v Jihomoravském kraji do aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn – konkrétně výsadby a následné péče o stromy, a to mj. v oblasti Podluží postižené v roce 2021 tornádem. Projekt je komplexem vzdělávacích a dobrovolnicko-osvětových aktivit zaměřených především na podporu aktivního dobrovolnictví veřejnosti s cílem zmírňovat dopady klimatických změn prostřednictvím obnovy pestré krajinné mozaiky.  Chceme propojit aktivní výchovu k dobrovolnictví s cílenou osvětou – v projektu budou školeni organizátoři dobrovolnických výsadeb, realizovány dobrovolnické výsadby a péče o stromy a zorganizována panelová diskuse v rámci veřejného festivalu přímo v oblasti Podluží, kde se Hnutí Brontosaurus i prostřednictvím tohoto projektu do obnovy zeleně zapojuje.