Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2022 jsme rozdělili nadační příspěvky ve výši 804 942 Kč na tyto projekty:

 

Hana Kvapilová: Oživení proluky u Koupadel, 5.000 Kč
Cílem je zvelebit několik menších prostranství v Boskovicích a uspořádat besedy a botanické vycházky pro veřejnost, školy a seniory. Dále bude pokračovat péče o adoptované veřejné prostranství proluky U Koupadel v Boskovicích. Součástí je také uspořádání celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti s cílem podpořit komunitní, sousedské vztahy obyvatel bydlících kolem prostranství U Koupadel.

Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo: Ekopublika 2020-2021, 40.000 Kč

Ekopublika je Cena za environmentální publicistiku – článek roku. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v ČR, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby. Příspěvek Nadace Veronica použijí Kulturní noviny na finanční cenu pro vítěze.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP: Chraňme naše mokřady, 20.270 Kč
Projekt podpoří péči o mokřad Rybníky v nivě Rožnovské Bečvy v Hrachovci u Valašského Meziříčí. V praxi se jedná o kosení a likvidaci posečené trávy a vypásání louky v okolí vytvořených tůní a porostů rákosin. Lokalita je významným útočištěm obojživelníků. Dále vytvoříme rozměrný informační panel zaměřený na ochranu přírodě vrácených úseků řeky Bečvy a mokřadů v krajině. Panel bude umístěn v areálu Valašského ekocentra a bude sloužit pro osvětu a vzdělávání návštěvníků.

Jihomoravská komunitní nadace: Obnova zahrady po tornádu, 35.000 Kč
Zahrada a stodola v ulici Pod Kostelem v Moravské Nové Vsi slouží jako zázemí Jihomoravské komunitní nadace pro její aktivity, setkávání, pořádání bleších trhů. V červnu 2021 bylo vše zničeno tornádem. Pracujeme na obnově, aby venkovní prostory a stodola mohly opět sloužit veřejnosti, aktuálně i jako zázemí pro aktivity s Ukrajinci ubytovanými v okolí. Zahrada je zároveň ukázkou přírodě blízkého hospodaření, stavíme na květinách našich babiček a spolupráci s přírodou při budování zahrady, inspirujeme tak ostatní.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnická péče o stromy nejen po tornádu, 40.000 Kč
Cílem je zapojit dobrovolníky v Jihomoravském kraji do aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn – konkrétně výsadby a následné péče o stromy, a to mj. v oblasti Podluží postižené v roce 2021 tornádem. Jde nám o podporu aktivního dobrovolnictví veřejnosti s cílem zmírňovat dopady klimatických změn prostřednictvím obnovy pestré krajinné mozaiky. Chceme propojit aktivní výchovu k dobrovolnictví s cílenou osvětou – budou školeni organizátoři dobrovolnických výsadeb, realizovány dobrovolnické výsadby a péče o stromy a zorganizována panelová diskuse v rámci veřejného festivalu přímo v oblasti Podluží, kde se Hnutí Brontosaurus i prostřednictvím tohoto projektu do obnovy zeleně zapojuje.

Halenky: Venkovní učebna pro LK Jadérko, 40.000 Kč

Cílem je vybudovat venkovní učebnu se šatnou pro realizaci envirinmentálních aktivit spolku. Vznikne tak kryté zázemí pro výuku v přírodě.

MŠ Újezd u Brna: Jak jde čas přeměny školní zahrady na přírodní, 26.000 Kč

Cílem našeho projektu je, abychom z krásných prostor školní zahrady udělaly přírodní zahradu. Máme vypracovaný projekt, který jsme si rozložili na menší části a s chutí a vervou se pomaličku pouštíme do její realizace. Už se nám podařilo pár skvělých věcí, na které jsme si dokázali vydělat sami, nebo za pomoci rodičů, zřizovatele a přátel MŠ. Za peníze z projektu bysme chtěli pořídit materiál na další realizaci krásných koutů zahrady - dřevo a materiál na vyvýšené záhony, dřeviny a traviny k renovaci dosavadního jezírka, nový kompost, hmatový chodník ( materiál: dřevo, písek, kamínky, šišky, kulatiny) a jako poslední bychom chtěli pořídit dřevěnou venkovní dětskou kuchyňku. Cílů by bylo více, ale budeme rádi, když vše půjde postupně
 a bude se nám dařit realizovat zahradu po částech, abychom viděly, že naše práce je vidět a máme stále po čem toužit. Tento grand spolu s vlastními prostředky chceme realizovat v tomto školním roce 2021-2022.

DDM Bučovice – Zahradničení se školními dětmi – 15.000 Kč
Projekt „Zahradničení se školními dětmi“ je založen na spolupráci domu dětí a 1. stupně základních škol. Pro žáky chceme nově v naší zahradě vybudovat vyvýšené záhony, o které se budou během školního roku starat v rámci výuky přírodovědy nebo pracovních činností. Děti si prakticky osvojí jedno z témat Školního vzdělávacího programu.

TBK – Bádej a hraj, poznej náš kraj – 50.000 Kč
V  době od 10.7. do 24.7.2022 uspořádáme 2 turnusy odlehčovacích psychorehabilitačních táborů pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi (pro celkem 22 dětí a mladistvých). V rámci táborů proběhne program EVVO připravován dle specifických možností a potřeb klientů, zaměřený na seznámení dětí hravou formou s krajinou Bílých Karpat a její ochranou zejména z hlediska šetrného hospodaření a využívání přírodních zdrojů. Tak prohloubíme jejich vztah k přírodě a budeme je motivovat k ochraně přírody a životního prostředí.

 

Hana Kvapilová – Příroda ve městě - 32.900 Kč
Cílem projektu je zvelebit několik menších veřejných prostranství ve městě Boskovice a uspořádat několik besed a botanických vycházek pro širokou veřejnost, školy a seniory. V rámci projektu bude pokračovat péče o adoptované veřejné prostranství proluky U Koupadel v Boskovicích. Součástí projektu je také uspořádání celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti s cílem podpořit komunitní, sousedské vztahy obyvatel bydlících kolem prostranství proluky U Koupadel.

Petrklíč – Jedlé keře v zázemí dětského lesního klubu Petrklíč – 20.000 Kč
V rámci projektu budou zakoupeny a vysazeny jedlé keře a stromy, zavlažovací nádoby, konve, mulč a hnojivo. Výsadba proběhne v areálu dětského lesního klubu Petrklíč ve Bzenci. Cílem projektu je, environmentální výchova dětí skrze péči o rostliny, zapojení komunity, zadržení vody na pozemku a zpevnění půdy.

 

Jan Rozek – Vinařský vermikompostér – 39.000 Kč
Zkrášlení obce a blízkého okolí tím, že je zbavíme výlisků hroznů, které občané sypou do mezí a  struh -  založení většího vermikomposteru. Pořídíme starší traktorovou vlečku na svoz matolin a také lžíci na vysokozdvižný vozík, abychom mohli matoliny přehazovat a krmit žížaly. Oslovila nás praxe, kde je pro občany v obci traktorová vlečka do které lidé sypou matoliny a nemusí vyhledávat temná zákoutí obce.  Kompost bychom rádi použili na hnojení ovocných alejí v obci. 

ZO ČSOP Veronica - Poznávání a ochrana přírody-intenzivní program pro nevidomé a slabozraké - 50.000 Kč

Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú. - Vesna v zimě - 10.000 Kč

Veselá biofarma, z.s. - Dobudování Selské biozahrady na ekologické farmě - 20.000 Kč

NESEHNUTÍ Brno - Kdo sedí u stolu, není na talíři - 50.000 Kč

Hnutí DUHA - Sedmá generace - Obnovitelně na jižní Moravě - 36.000 Kč

Lenka Živáková - Komunitní výroba biouhlu - společná cesta k ozdravení půdy - 16.000 Kč

Anna Kotková - Rajská komunitní zahrada - 20.000 Kč

Biouhlírna s.r.o. - Biouhel-popularizace - 50.000 Kč

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka - Malým průzkumníkem v Ptačím parku Kosteliska - 50.000 Kč

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka - Venkovní učebna EVVO pro Ptačí park Kosteliska

Charita Český Těšín - Změna začíná u každého z nás - 16.592 Kč

Hnutí Brontosaurus - Klimatické vzdělávání a osvěta v Hnutí Brontosaurus 2023 - 30.000 Kč

Halenky, z.s. - Energetická soběstačnost LK Jadérko - 18.000 Kč

Dagmar Vitulová - Terapeutická zahrada při Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi na Vsetíně - 25.000 Kč

__________________________________________________________

Nadační příspěvek z fondu veřejné sbírky

Kateřina Bonaventurová - příspěvek na Hostětínskou klimatickou akademii - 7.000 Kč