Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z fondu SPOLEČNĚ PRO BRNO 2016

bylo rozděleno 478 209 Kč na projekty:

 

Gymnázium Globe – Naučná přírodní zahrada – 40 000 Kč

Cílem bylo vytvoření komunitní školní naučné zahrady na principu přírodních zahrad jako terénní pracoviště pro výuku přírodovědných oborů pěti škol, volnočasové aktivity širší veřejnosti a pro relaxační pobyt dětí MŠ. Z prostředků nadace byly vybudovány dlážděné stupňovité terasy v naučné přírodní zahradě. 

Čisté Tuřany – Přír. památka Holásecká jezera, místo aktivit pro děti a dospělé – 14 600

Podstatou je úklid okolí Roučkova jezera a přilehlých tůní a několik hravě-vzdělávacích aktivit pro děti, zaměřených na ochranu přírody. Více o projektu ZDE

ZŠ a MŠ nám. 28. Října – Komunitní zahrady podle Jiřího Trnky – 40 000

Záměrem byla úprava školní zahrady pro setkávání dětí, žáků, pedagogů, rodičů a místní komunity. Využití je pro pěstování drobných rostlin, pozorování ptactva, k propojení výuky pracovních činností, ke komunitnímu setkávání. Vysázeno bylo 9 stromů, 4 keře, 24 menších rostlin, bylinek a květin.

IQ Roma servis – Pestrý plácek  25 000

Cílem je povzbudit romskou komunitu ve společném úsilí o proměnu parku na Svitavském nábřeží. Společně s místní komunitou, architekty a umělci došlo k nastartování proměny Plácku v živé kulturní, společenské a volnočasové centrum. Na Plácku působili nizozemští umělci Ron Glasbeek a Maria Koick a spolu s návštěvníky vytvořili kreativní umělecká díla. Celkem proběhlo 10 workshopů s účastí 541 lidí.

ZO ČSOP Veronica – Enviromentální poradenství pro soc. znevýhodněné v Brně  40 000

Záměrem bylo přinést informace sociálně znevýhodněné skupině obyvatel o úsporách energie a šetření odpady vytvořením metodiky, vydání publikace, cyklem praktických školení. 

Pionýr – živá přírodní zahrada  -  12 000

Projekt zahrnuje výrobu a instalaci keramických pítek a budek pro ptáky, výrobu a osázení truhlíků a vytvoření stolků pro stolní deskové hry. Během realizace se podařilo uskutečnit 4 akce, kde bylo vyrobeno 12 pítek, 4 budky, 3 palety byly připraveny na osázení bylinkami.

 

Adoptuj truhlík! – Adoptuj truhlík!  17 000

V rámci Týdne města bylo osázeno 50 truhlíků sazenicemi květin, kdy každý má svého "adoptivního" rodiče, který se o něj stará. Dohodou s ÚMČ došlo k úpravě dopravního režimu a zeleně.Počet sympatizantů byl nad očekávání velký, s největším nadšením se do zalévání zapojily malé děti. Více o projektu ZDE

Hnutí DUHA -  Semináře pro aktivizaci mladých v Brně  40 000

Cílem je zaktivizovat mladé lidi, aby se podíleli na dění v oblasti životního prostředí a veřejného prostoru prostřednictvím seminářů a kurzu. Celkem se nabídky zúčastnilo 60 zájemců, kteří projevili následnou aktivitu v různých občanských sekáních v Brně. 

Nesehutí Brno – Angažovaně off-line  31 300 Kč 

Návštěva Berlína v říjnu 2016 vedla k získání příkladů dobré praxe v zapojování veřejnosti do územněplánovacích procesů. Pro Brno může být inspirací propojení odboru dopravy s územním plánováním, investice do zlepšování kvality ovzduší a další. Proběhla setkání občanských iniciativ.

Pod Holednou Jundrov – Veranda-zázemí komunitního centra  35 000 Kč 

Zázemí komunitního centra umožní obyvatelům Jundrova setkávání v centru Večerka prostřednictvím série hudebních i tvořivých workshopů. Vyrobeny budou nové lavičky a stůl v borovém hájku.

Salesiánské středisko mládeže – Víceúčelový přírodní amfiteátr 38 000 Kč 

Projektem je multifunkční přírodní amfiteátr s řadou ekologických prvků ke střetávání obyvatel žabovřesk. byly vybudovány tři terasy s dřevěnými sedáky, vznikla bylinková zahrádka, děti z klubu maminek vyráběly popisky. Na projektu se podílelo více než 45 dobrovolníků.

Vinohradský spolek – Komunitní zahrada pod ořechem 33 209 Kč 

Cílem bylo zřízení komunitní zahrady v areálu Domova pro seniory. Na travnatých plochách bylo vybudováno pět vyvýšených záhonů s posezením a kůlna na nářadí. Za 8 setkání bylo odpracováno celkem 98 člověkhodin práce. Zahrada  slouží k produkci zdravých potravin, k relaxaci, terapii, pořádání akcí. Více o projektu ZDE

Ivana Nanjo Kolaříková, CVOČEK – Údržba a vybav. Stezky zdraví 12 000

Na Stezce zdraví proběhl úklid okolí včetně přesázení několika stromků, na stanovišti 4 byla nainstalována informační tabule a lavička. Byly odstraněny padlé stromy a poškozené prvky, které bylynahrazeny novými. Na Stezce se konají různé aktivity pro veřejnost - akce ke Dni Země, programy příměstskýcvh táborů.

Rezekvítek – Osázení svahů u fotbalového hřiště  20 000 Kč 

Cílem bylo zapojit veřejnost do dění v Medlánkách, ozelenit prostor kolem fotbalového hřiště a zkrášlit nehezkou zeď. Vysadilo se celkem 190 ks dřevin na jaře a 565 ks dřevin na podzim. Do projektu bylo zapojeno více než 55 lidí.

Zdeněk Ručka – Obnova vnitrobloku, obnova sousedství  20 100 Kč  

Záměrem projektu je vrátit sousedský život do vnitrobloku. Bylo obnoveno pískoviště, doplněny čtyři lavičky a jeden stůl, zakoupeny přenosné branky. Celkem se konalo 7 sousedských brigád, nad jejichž rámec se jednotlivci sami aktivně pouštěli do úklidových a udržovacích prací. Více o projektu ZDE    

..................................................................................

Ostatní projekty podpořené z veřejné sbírky

ČSOP Veronica - Netopýří záchranka  40 000 Kč

Smyslem projektu bylo navracet nalezená nebo zraněná zvířata zpět do přírody v nejkratším možném čase a co nejblíže místa nálezu. Mnohdy není třeba se netopýra ujmout, jen poskytnout radu, jak s ním zacházet. Podstatným efektem je ekologická výchova a osvěta, která je prováděna v souvislostí s péčí o hendikepované netopýry. 

Cena Nadace Veronica pro učitele

ZŠ a MŠ Boleradice - Kde vzniká energie?   10 000 Kč

Projekt se zabýval vznikem elektrické energie, jejímu čerpání a úsporám na škole. Proběhla výměna starých zdrojů osvětlení za LED žárovky, kterou provedla autorizovaná firma. Před celkovým ročním zúčtováním činí úspora 15%. Kvalitní názorné informace byly získány při návštěvě jaderné elektrárny v Dukovanech.

ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3 - Rozkvetlá zahrada  10 000 Kč

Díky projektu byl vybudován bylinkový záhon, proběhla celoškolní akce Květina pro zahradu v rámci Dne Země. Vysázeny byly cibuloviny, keře a několik stromů, které si mohli rodiče a žáci za poplatek adoptovat, dát mu jméno.