Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Hnutí Folklore´s not dead: Tradice a udržitelnost

Projekt Nadace Veronica a Jihomoravské komunitní nadace ve spolupráci s česko-americkou umělkyní Sonyou Darrow. Podporujeme živý folklor a hledáme, jak mizející tradice osvěžit tak, aby byly součástí našeho každodenního života. Zachraňujeme odložené všední a pracovní kroje z Podluží a hledáme jim nový život a majitele. Propojujeme folklor s ochranou přírody a krajiny.

Přidejte se k nám, sledujte aktuální dění ve Facebookové skupině  Folklore´s not dead !

Dobročinné burzy krojů

Díky burzám dámských krojů z Podluží jsme prodali a začlenili do života spoustu jupek a sukní, které Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace v Moravské Nové Vsi sbírá od žen z okolí. Tyto všední kroje by jinak skončily na skládce. Burzy pořádáme na dvorku Nadace Veronica na Panské 9 v Brně. Výtěžek z prodeje krojů podporuje další akvitity hnutí Folklore´s not dead a také činnost obou nadací. Máte zájem o kroje? Kontaktuje nás na nadace(zavináč)veronica(tečka)cz nebo zprávou na našich sociálních sítích.

Pořádáme konference Živý folklor v Břeclavi a Folklore´s not dead v Brně

Už od roku 2019 je Nadace Veronica spolupořadatelem konferencí Živý folklor v Městské knihovně v Břeclavi. Ty v roce 2015 vznikly na popud Jihomoravské komunitní nadace ve spolupráci se zmíněnou knihovnou. Od roku 2023 pořádáme ve spolupráci s česko-americkou umělkyní Sonyou Darrow konferenci Folklore´s not dead v Kumst Brno.

Workshopy a přednášky

Úzce spolupracujeme s česko-americkou umělkyní a "strážkyní kulturního dědictví" Sonyou Darrow. Pod jejím vedením pořádáme dílny pro veřejnost i studenty a návrháře. Pravidelně zapojujeme studenty obotu Ekotextil design SŠUD Brno, kteří se seznamují s kroji i lidovými ornamenty a hledají jejich současné využití a moderní podobu. Chcete se zúčastnit takové dílny? Ozvěte se nám na nadace(zavináč)veronica(tečka)cz nebo zprávou na našich sociálních sítích, o novém termínu se dozvíte s předstihem.

Spolupracujeme s návrháři a designéry

Inspirujeme návrháře, aby kombinovali kroje z Podluží se svými vlastními návrhy. Sami iniciujeme focení krojů ve spojení s oděvy a doplňky brněnských návrhářů. Do projektu se už zapojila třeba Andrea Lojkásková/Theó, Hana Kubešová, Klára Židková, Světlana Ruggierová Kulíšková a další...

Inspirujeme studenty designu

Pod vlivem inspirace krojovou jupkou vytvořili studenti Ekotextil designu SŠUD Brno kolekci Její veličenstvo jupka. Kromě akcí v Brně a Jihomoravském kraji byla kolekce prezentována i jako součást akce New Humanity v listopadu 2019 v Miláně.

Přidejte se k nám, sledujte aktuální dění ve Facebookové skupině  Folklore´s not dead !