Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2010 jsme podpořili ekologické projekty částkou 901 500 korun.

________________________________________________________________________________________________

Z prostředků NIF bylo v I. kole rozděleno 309 tisíc korun mezi 21 organizací. Podpořeny byly tyto projekty:                                                                                  

Sociální služby Vsetín: Ochrana a udržování krajiny spásáním travin, 18 000 Kč  

Ochrana a udržování krajiny spásáním pozemků ovcemi kolem Domova pro osoby se zdravotním postižením.       

ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm: Karpatské přírodní dědictví na území CHKO Beskydy ve Zlínském kraji, 10 000 Kč

Omezování negativních dopadů dnešního hospodaření a aktivit na biodiverzitu oblasti.                      

ZO ČSOP, Kněžice: Dobrovolníci na pomoc přírodě na nechráněných územích, 30 000 Kč   

Zlepšení zázemí pro dobrovolníky při péči o nechráněná území a zvýšení povědomí o významu tisíců drobných lokalit na nechráněných územích.

NESEHNUTÍ, Brno: Dobrovolně pro přírodu, 10 000 Kč 

Cílem je podpořit spolupráci s dobrovolníky, kteří šíří konkrétní a praktické náměty pro ochranu přírody v neformálních komunitách.

Hnutí DUHA, Olomouc: Osvětou k trvale udržitelnému rozvoji, 10 000 Kč

Podpora vydávání zpravodaje Ekologické listy, který informuje o ekologickém spotřebitelství, nákupech šetrných k žP a kauzách města, které nevedou k trvale udržitelnému rozvoji.         

ZO ČSOP Veronica, Brno: O vodě blízko nás třikrát jinak, 30 000 Kč

Jarní krasoplavba po Svitavě, exkurze za studánkami a vytvoření videoklipu o vodě z kohoutku.        

o. s. Smrk, Brno: Ochrana, zmapování a péče o byliny a drobné živočichy v Přírodní zahradě u smrku, 10 000 Kč

Součástí projektu je i zajištění ochrany a vhodné péče o rostliny i živočichy a úprava stanovišť.      

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika, Brno: Týdny pro les, 20 000 Kč

Praktická ochrana přírody a krajiny prostřednictvím dobrovolnických táborů - vysazování stromů a biokoridorů.

Sagittaria o.s., Křelov-Břuchotín: Péče o cenné biotopy ve vojenském újezdu Libavá, 30 000 Kč 

Zajištění vhodné péče na dlouhodobě neobhospodařovaných lokalitách s cennou vegetací.


NESEHNUTÍ, Brno: ALARM - časopis o životním prostředí a lidských právech, 10 000 Kč

Podpora komunikování nových témat v oblasti žP s dobrovolníky/sympatizanty.          

Centrum pro rodinu, Hodonín: Volný čas školáků aneb Zpátky pod stromy, 5 000 Kč

Ekologická výchova školáků.                      
 

EkoCentrum, Brno: Osvětová akce pro rodiny s dětmi na Stezce zdraví, 5 000 Kč

Tematická osvětová akce v lokalitě stezky zdraví v Brně-Lelekovicích v údolí říčky Ponávky.                          

Sdružení rodičů a veřejnosti při SOŠ, Šumperk: Cesta světem za zvířátky, 10 000 Kč

Revitalizace interiérových expozicí školního arboreta, které jsou věnovány fauně a floře jednotlivých světových oblastí.

Zámecký statek o.s., Dolní Rožínka: Pegas 2010, 5 000 Kč

Výchovně vzdělávací projekt v kontextu ochrany přírody a krajiny.

ZO ČSOP 39/02 Klíny, Litvínov: Rozvoj činnosti Ekocentra ZO ČSOP v Krušných horách, 8 000 Kč  

Rozšíření činností Ekocentra na všechny směry ochrany přírody v horském prostředí.         

os. Bublinka, Podolí: Poznáváme přírodu kolem sebe, 8 000 Kč

Zprostředkování poznání přírody v okolí obce Podolí jejím obyvatelům, zejména rodičům s dětmi.             

VITAGEGIO o. s., Staré Těchanovice: Vzpomínky a ozvěny kulturní krajiny, 7 000 Kč

Zachycení vzpomínek pamětníků týkajících se proměny krajiny jihozápadního Opavska v 2. pol. 20. st. a vytvoření pořadu, který poslouží ke zvyšování osvěty o hodnotě krajiny.         

Děti Země, Brno: Ropák roku 2009 aneb ochrana životního prostředí  a přírody pod veřejnou kontrolou, 10 000 Kč

Cílem projektu je v rámci anket "Ropák roku" a "Zelená perla roku" připomenout veřejnosti loňské hříšníky v oblasti ochrany přírody a žP a slavnostní vyhlášení výsledků na veřejné oslavě.

    
VITAGEGIO o. s., Staré Těchanovice: Publikování výukových materiálů "Vývoj krajiny v České republice", 9 000 Kč

Publikace výukových materiálů vytvořených na Katedře environmentálních studií MU v pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ k výuce dějepisu a ekologické výchovy.    

Hnutí Brontosaurus, Brno: Ekostan-Ekoporadna na cestách, 10 000 Kč

Podpora environmentálního vzdělávání, osvěty, poradenství a zapojování občanů do ochrany žP.    

ZO ČSOP Veronica, Brno: Speciální číslo časopisu, 20 000 Kč

Vydání speciálního čísla časopisu zaměřeného na vodu v krajině doplnit               

Základní škola a dětský domov, Zábřeh: Zahrada ticha a pohody, 10 000 Kč

Vytvoření zeleného relaxačního "koutu" u dětského domova výsadbou keřů, bylin a umístěním přírodních laviček.

MŠ na Osadě, Brno: Zdravá zahrada III., 10 000 Kč

Pokračování projektu zdravá zahrada - úpravy stromů, keřových skupin a obnova zatravnění.  

Základní a mateřská škola Kotlářská, Brno: Naše cesta k přírodě, 10 000 Kč

Podpora budování a obnovy učebny v přírodě a naučné dendrologické stezky. 

_______________________________________________________________________     

Z fondu veřejné sbírky jsme rozdělili 200 000 korun na projekty:

Občané pro Medlánky, Brno: Výsadba zeleně v sídlišti Nové Medlánky, 15 000 Kč

Výstavba keřů a stromů svépomocí občanů na vhodných vytipovaných místech.  

Obnovená matice moravská: Nebovidy: Kříž Na Slaměnce a ovocný sad v Nebovidech, 15 000 Kč

Cílem je výsadba zeleně kolem Křižku na Slaměnce a výsadba oskeruší v ovocném sadu v Nebovidech u Brna.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, Brno: Oprava terénních výukových tras na Hádech, 15 000 Kč

Cílem je zajistit opravu terénních výukových tras na Hádech, které slouží jak školám, tak veřejnosti.

os. Smrk, Brno: Čisté a zdravé místo pod stromy, 5 000 Kč

Úprava a kultivace veřejného prostranství v Brně Králově Poli.

Armáda spásy v ČR, Centrum soc. služeb, Brno: Květiny v Centru sociálních služeb, 8 000 Kč

Cílem projektu je ozelenění dvorku Centra sociálních služeb Armády spásy a pokojů klientů.

Os. Concordia Bonum Brno, Domov pro seniory-Domov sv. Ludmily: Ozelenění terasy, balkonu, oken a umístění pergoly na terasu-Domov sv. Ludmily, 8 000 Kč

Cílem projektu je přiblížení přírody lidem, kteří již často nejsou schopni sami vycházet. 
 

Biskupské gymnázium, Brno: Přírodní zahrada ve škole, 8 000 Kč

Studenti vybudují na školní zahradě prvky přírodní zahrady a místo pro biologický odpad.   

Mateřská škola Adéla, Brno: Sadové úpravy zahrady mateřské školy Adélka, III. fáze, 7 000 Kč

Za pomoci rodičů a přátel školy budou pokračovat úpravy stávající zeleně.

Vesněnka Brno: Zahrada pro děti od dětí, 8 000 Kč

Za pomoci dětí a studentů brněnských škol bude zkultivován dvorek pro menší děti.

Sdružení rodičů při ZŠ Gajdošova, Brno: Přírodní učebna, 10 000 Kč

Cílem projektu je zbudování přírodní učebny.

Studijní nadační fond Gymnázia, Brno-Řečkovice: Obnova a ekologizace školní zahrady - 4. etapa, 12 000 Kč

Příprava výukových tabulí, příprava pergoly, cvičební prvky.

Hnutí Brontosaurus, Brno: Dobrovolnické kluby v Brně, 8 000 Kč

Podpora a rozvoj dobrovolnických aktivit zaměřených na ochranu přírodního a kulturního dědictví.

NESEHNUTÍ, Brno: Podpora občanské participace na území města Brna, 20 000 Kč

Cílem je propojovat místní občanské iniciativy věnující se otázkám životního prostředí a účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se územního plánování.

Host-vydavatelství  Brno: Jana Soukupová Nehráli jsme druhé housle, 18 000 Kč

Kniha mapující dosud opomíjené téma: brněnské a jihomoravské opoziční a disidentské aktivity v době normalizace.

Dynama, Brno: Hello Brno Europe-festival iniciativ mladých, 10 000 Kč

V rámci festivalu studentské týmy představí svoje projekty užitečné pro komunitu.

Společnost pro Fair Trade, Brno: Modernizace, rozšíření nabídky a zvýšení počtu čtenářů knihovny Společnosti pro Fair Trade, 5 000 Kč

Knihovna bude vybavena katalogizačním systémem, který výrazně zefektivní její provoz.

Společnost pro Fair Trade, Brno: Česko proti chudobě, 5 000 Kč

Kampaň Česko proti chudobě, která se uskuteční v rámci podpory celosvětové kampaně Stand up against poverty.
 

INEX-SDA, Brno: Cipísek, 5 000 Kč

Projekt Cipísek je určen pro děti od 6 do15-ti let, které mají problémy začlenit se do běžného kolektivu vrstevníků. Projekt rozvíjí schopnost začlenit se do kolektivu a zaměřuje se na rozvoj vztahu ke kultuře a přírodě.
5 000 Kč

Junák-svaz skautů a skautek ČR, Brno: Rádcovské kurzy Junáka Brno, 3 000 Kč

Tři rádcovské kurzy určené pro vedoucí skautských družin ve věku 23 - 15 let.

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS, Brno: O přírodě v přírodě, 5 000 Kč

Rozšíření a zkvalitnění zázemí pro výchovu dětí ve středisku Kompas Brno a při letních táborech na zelené louce.

Montessori Morava, Brno: Lesy kolem nás, 5 000 Kč

Projekt má za cíl pomoci seznámit děti s částí učiva přírodopisu.

SPŠ informatiky a spojů, Brno: Žárovka, 5 000 Kč

V rámci projektu se zrealizují ekologická opatření navržená studenty.

__________________________________________________________________________________________________

Z výtěžku 7. benefiční aukce Nadace Veronica byl 235 tisíci podpořen tento projekt:

Centrum Veronica Hostětín: Záchrana starých a místních ovocných odrůd Bílých Karpat, 235 000 Kč

_________________________________________________________________________________________________

V rámci mimořádných grantů bylo rozděleno 80 tisíc korun:

Návratný nadační příspěvek

Nesehnutí, os., Brno: Podpora ekologické stability krajiny při plánování územního rozvoje, 30 000 Kč
 

Nadační příspěvek z fondu Louky na Vysočině:

Sdružení Krajina, Počítky: Stopa v krajině, 50 000 Kč

Péče o podmáčené louky, zejména na Vysočině. Projekt předpokládá využití metody orální historie ke zmapování tradičních způsobů obhospodařování přírodně cenných lokalit.