Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2021 jsme podpořili ekologické projekty částkou 477 000 korun

Šťastné Židenice: Sousedský blešák 2021, 10 000 Kč

Komunitně laděná, mezigenerační, kulturní akce motivující k předcházení vzniku odpadu a k recyklaci.

ZO ČSOP Veronica: Za tajemstvím tichého lesa (EVVO pro děti se sluchovým postižením), 50 000 Kč

Prostřednictvím speciálně upravených programů EVVO přiblížení sluchově postiženým dětem ekosystému lesa, jeho významu pro boj s klimatickou změnou a vlivu člověka na ekosystém.

Tradice Bílých Karpat: Lesní stezka Tajuplný svět stromů, 50 000 Kč

Vytvoření programu o lese, kde se děti 3. - 5. třídy na základě vlastního prožitku a zkušenosti seznámí s životem stromů a jejich funkcí v rámci lesa. Vznik stálé, volně přístupné Lesní stezky.

Marcela Drkošová: Ovocná alej v Olomučanech 2. etapa, 13 400 Kč

Výsadba 12 ovocných stromů v návaznosti na výsadbu aleje podél naučné stezky kolem Olomučan.

Iva Křoustková Moravcová: Vysazení větrolamu a obnova polní cesty aneb zpátky ke kořenům, 21 200 Kč

Vysazení větrolamu a obnova polní cesty s místními obyvateli.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnictví v časech klimatické změny 2021, 33 000 Kč

Zapojení dobrovolníků JMK do aktivit na zmírnění dopadů klimatických změn, vyškolení mladých organizátorů dobrovolnických akcí.

Halenky: Přírodní zahrada Halenkovice, 40 000 Kč

Vybudování kompostiště, vyvýšených záhonů, přírodních herních prvků a výsadba keřů a bylin pro lesní klub.

NA VĚTVI: Dobudování přírodní zahrady NA VĚTVI, 25 000 Kč

Dobudování přírodní zahrady pro přírodní školu NA VĚTVI a komunitu na Červeném kopci.

Kavyl: Mokřad na hájence Na jezerách, 42 000 Kč

Vytvoření retenčního místa - mokřadu osázeného rostlinami k obohacení pestrosti zahrady.

Hana Kvapilová: Oživení proluky U Koupadel, 25 300 Kč

Vybudování příjemného místa s estetickou a ekologickou hodnotou v proluce U Koupadel v Boskovicích - svépomocná údržba travních ploch, instalace edukačních tabulí a vycházky s environmentálním zaměřením pro širokou veřejnost.

Obec Dražůvky: Obnova stromořadí u Žandovského mlýna, 50 000 Kč

Odstarnění staré řady suchých topolů silně napadených jmelím podél vodního toku, vysazení nových dřevin na jejich místě.

Vicinis: Úprava zahrady při skautském srubu, 40 000 Kč

Úprava zahrady při skautském srubu v Brně na Lesné k většímu propojení komunity rodičů i seniorů s dětmi.

ČS ornitologická - JM pobočka: Ptačí park Kosteliska hezky zblízka, 28 000 Kč

Zapojení větší skupiny lidí do ochrany území nového ptačího parku Kosteliska na jihu Moravy. Instalace fotopastí, zveřejnění pořízených záznamů, fotoseriál.

ČS ornitologická - JM pobočka: Propagace a ochrana zájm. druhů ptáků, 49 100 Kč

Provedení veřejnosti územím meandrů řeky Moravy u Strážnice s respektem k potřebám jednotlivých druhů živočichů a rostlin.