Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2021 jsme rozdělili nadační příspěvky

ve výši 477 000 Kč na tyto projekty:

Šťastné Židenice: Sousedský Blešák 2021 (11.9.2021), 10 000 Kč, Brno

Komunitně laděná, mezigenerační, kulturní akce motivující k předcházení vzniku odpadu a k recyklaci.

ZO ČSOP Veronica: Za tajemstvím tichého lesa (EVVO pro děti se sluch.postižením), 50 000 Kč, Hostětín

Prostřednictvím speciálně upravených programů EVVO přiblížení sluchově postiženým dětem ekosystému lesa, jeho významu pro boj s klimatickou změnou a vlivu člověka na ekosystém.

Tradice Bílých Karpat: Lesní stezka Tajuplný svět stromů, 50 000 Kč, Hostětín

Vytvoření programu o lese, kde se děti  3.-5. třídy na základě vlastního prožitku a zkušenosti seznámí s životem stromů a jejich funkci v rámci lesa. Vznik stálé, volně přístupné Lesní stezky.

Marcela Drkošová: Ovocná alej v Olomučanech 2. etapa, 13 400 Kč, Olomučany

Výsadba 12 ovocných stromů v návaznosti na výsadbu aleje podél naučné stezky kolem Olomučan.

Iva Křoustková Moravcová: Vysazení větrolamu a obnova polní cesty aneb zpátky ke kořenům, 21 200 Kč, Hartmanice

Vysazení větrolamu a obnova polní cesty s místními obyvateli.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnictví v časech klimatické změny 2021, 33 000 Kč, JMK, Brno

Zapojení dobrovolníků v JMK do aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn, vyškolení mladých organizátorů dobrovolnických akcí.

Halenky: Přírodní zahrada Halenkovice, 40 000 Kč, Halenkovice

Vybudování kompostiště, vyvýšených záhonů, přírodních herních prvků a výsadba keřů a bylin pro lesní klub.

NA VĚTVI: Dobudování přír.zahrady Na Větvi, 25 000 Kč, Brno

Dobudování  přírodní zahrady pro přírodní školu NA VĚTVI a komunitu na Červeném kopci.

Kavyl: Mokřad na hájence Na jezerách, 42 000 Kč, Pozořice

Vytvoření retenčního místa – mokřadu osázeného rostlinami k obohacení pestrosti zahrady.

Hana Kvapilová: Oživení proluky u Koupadel, 25 300 Kč, Boskovice

Vytvoření příjemného místa s estetickou a ekologickou hodnotou v proluce U Koupadel v Boskovicích – svépomocná údržba travních ploch, instalace edukačních tabulí a vycházky s environmentálním zaměřením pro širokou veřejnost.

Obec Dražůvky: Obnova stromořadí u Žandovského mlýna, 50 000 Kč, Dražůvky

Odstranění staré řady suchých topolů silně napadených jmelím  podél vodního toku, vysazení nových dřevin na jejich místě.

Vicinis: Úprava zahrady při skautském srubu, 40 000 Kč, Brno

Úprava zahrady při skautském srubu v Brně na Lesné k většímu propojení komunity rodičů i seniorů s dětmi.

ČS ornitologická-JM pobočka: Ptačí park Kosteliska hezky zblízka, 28 000 Kč, Kosteliska

Zapojení větší skupiny lidí do ochrany území nového ptačího parku Kosteliska na jihu Moravy. Instalace fotopastí, zveřejnění pořízených záznamů, fotoseriál.

ČS ornitologická-JM pobočka: Propagace a ochrana zájm. druhů ptáků, 49 100 Kč, Skalica

 Provedení veřejnosti územím meandrů řeky Moravy u Strážnice s respektem k potřebám jednotlivých druhů živočichů a rostlin.