Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Chcete nám pomoci?

Spolupracujeme se sociální sítí Crowning Arts !

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům Nadace Veronica za pochopení a laskavou finanční i jinou pomoc. Díky ní můžeme přispívat jednotlivcům i organizacím činným v ochraně přírody i osobnostem a skupinám vedeným společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umění, tradic a životního prostředí.

Pomoci v naší činnosti nám můžete různými způsoby i Vy a Vaše firma např.


nebo i tím, že se o naší Nadaci zmíníte před svými známými, a tím rozšíříte povědomí o nás a naší činnosti mezi další případné příznivce, dárce a podporovatele.

v každém případě za Vaši pomoc předem děkujeme