Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Chcete nám pomoci?

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům Nadace Veronica za pochopení a laskavou finanční i jinou pomoc. Díky ní můžeme přispívat jednotlivcům i organizacím činným v ochraně přírody i osobnostem a skupinám vedeným společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umění, tradic a životního prostředí.

Pomoci v naší činnosti nám můžete různými způsoby i Vy a Vaše firma např.

  • finančním darem
  • věcným darem
  • zřízením dárcovského fondu při nadaci
  • prostřednictvím Obchodu Nadace Veronica
  • koupí certifikátu symbolického spoluvlastníka
  • dobrovolnickou pomocí v Obchodu Nadace Veronica nebo při našich akcích


nebo i tím, že se o naší Nadaci zmíníte před svými známými, a tím rozšíříte povědomí o nás a naší činnosti mezi další případné příznivce, dárce a podporovatele.

v každém případě za Vaši pomoc předem děkujeme