Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2020 jsme rozdělili nadační příspěvky ve výši 850 000 korun na tyto projekty:

 • Obec Heršpice: Hejtmánkova zahrada - komunitní centrum, 50 000 Kč

 • Jihomoravská komunitní nadace: Živý folklór a ochrana přírody, 50 000 Kč

 • NA VĚTVI - přírodní škola: Přírodní zahrada pro přírodní školu Na větvi, 35 000 Kč

 • Ivo Dostál: Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi, 15 000 Kč

 • Spolek Za zdravé Řečkovice: Vzdělávací a rukodělné aktivity v přírodní lokalitě u Vránova mlýna, 20 000 Kč

 • Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnictví v časech klimatické změny, 25 000 Kč

 • Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo: Ekopublika 2019, 20 000 Kč

 • IQ Roma servis z.s.: Koutek, 15 000 Kč   

 • Kateřina Bonaventurová: Remízek Malhostovice, školka dřevin a jedlý les zároveň, 30 000 Kč                                        

 • ZO ČSOP Veronica: Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu, 50 000 Kč

 • DDM Bučovice, příspěvková organizace: Přírodní zahrada ve městě, 20 000 Kč

 • Ondřej Přibyla: Vzdělávání o klimatické změně skrze simulační hry, 30 000 Kč

 • Lenka Musilová: Tradičně pečený chléb jako brána k poznání přírody, 40 000 Kč

 • Hnutí DUHA - Sedmá generace: Jak zavodnit jižní Moravu, 30 000 Kč

 • Lesní školka Vranovice, z.s.: Nová plachta na jurtu - zázemí lesní školky, 20 000 Kč

 • Přírodní památka V olších z.s.: Rekonstrukce přírodní památky V olších, 40 000 Kč

 • Michal Polanský: Školní ekovýchovné balíčky iniciativy Zalej mě!, 20 000 Kč

 • Obec Lubné: Obnova obecní cesty s následnou výsadbou ovocných stromů, 30 000 Kč

 • Hojnost z.s.: Tišnovská spižírna (místním) lidem, 30 000 Kč

 • Místní akční skupina brána Vysočiny: Společně pro obnovu historické polní cesty Tišnov - Rohozec - obnova studánky, vybudování posezení, 20 000 Kč

 • ZO ČSOP Veronica: Poradna pro ochranu klimatu, 50 000 Kč

 • Světlana Ruggierová Kulíšková: Environmentální základy Brno (v rámci Moravský Manchester goes green), 45 000 Kč

 • Obec Mouchnice: Výsadba stromů na návsi v Mouchnicích, 15 000 Kč

 • ZO ČSOP Veronica: Podporou elektromobility ke snižování uhlíkové stopy, 50 000 Kč

 • Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.: Přednáškový cyklus o vlivu člověka na životní prostředí, 10 000 Kč

 • Jiří Honzírek: Deep Forest Brno-Deep Forest Berlin, 45 000Kč

 • Nesehnutí: Zástupci veřejnosti pro klima, 40 000 Kč

 • Dominik Peška: Vyčištění Medláneckého potoka a okolí, 5 000 Kč