Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2020 jsme podpořili ekologické projekty částkou 850 000 korun:

Obec Heršpice: Hejtmánkova zahrada-komunitní centrum, 50 000 Kč

Pokračování ve vytvoření zahrady-komunitního centra v Hejtmánkově zahradě-úprava terénu-vyčistění od kamení, smetí, letitých nánosů, podsazení ovocného sadu.

Jihomoravská komunitní nadace: Konference Živý folklor, 50 000 Kč

Organizace a realizace konference Živý folklor, která je pravidelným setkáváním odborníků na lidové umění, laických organizátorů autentických folklorních aktivit, výrobců folklorních produktů a o diskusi o současnosti a budoucnosti folkloru.

NA VĚTVI - přírodní škola: Přírodní zahrada pro přírodní školu Na větvi, 35 000 Kč

Vytvoření části přírodní zahrady pro přírodní školu a komunitu Červeného kopce-zasazení stromů, keřů, lučního kvítí a léčivých bylin.

Ivo Dostál: Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi, 15 000 Kč

Vydání knihy o Janu Lacinovi-předním krajinném ekologovi a zakladateli časopisu Veronica i Nadace Veronica.

Spolek Za zdravé Řečkovice: Vzdělávací a rukodělné aktivity v přírodní lokalitě u Vránova mlýna, 20 000 Kč

Organizace vzdělávacích a rukodělných aktivit přímo v prostředí U Vránova mlýna v Brně na Mokré Hoře.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnictví v časech klimatické změny, 25 000 Kč

Zapojení dobrovolníků v JMK do aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn a vyškolení mladých organizátorů pro realizaci. Podpora informovanosti veřejnosti o lokálních projevech klimatických změn.

Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo: Ekopublika 2019, 20 000 Kč

Ekopublika je Cena za environmentální publicistiku - článek roku. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v ČR, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby. Příspěvek Nadace Veronica použijí Kulturní noviny na finanční cenu pro vítěze.

IQ Roma servis: Koutek, 15 000 Kč

Vytvoření přírodního koutku pro veřejnost, výsadba a následná péče nejen členů, také příznivců a místních obyvatel.

Kateřina Bonaventurová: Remízek Malhostovice, školka dřevin a jedlý les zároveň, 30 000 Kč

Udržování již založeného remízku a jeho obohacení o užitečné jedlé prvky divokého charakteru, obnova školky dřevin pro veřejnost, rozšiřování komunity lidí kolem projektu

ZO ČSOP Veronica: Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu, 50 000 Kč

Příprava metodiky pro 4 jednodenní environmentální programy a pobytový program pro sluchově postižené, které představí přírodní a kulturní bohatství Bílých Karpat a projekty udržitelné obecní infrastruktury obce Hostětín.

DDM Bučovice: Přírodní zahrada ve městě, 20 000 Kč

Uskutečnění druhé prořezávky 25 let zanedbaných ovocných stromů tak, aby se omladily a jejich celkové habitaty již splňovaly naše představy. Vytvoření hromad z ořezaných větví pro ptactvo, hmyz a drobné obratlovce.

Otevřená data o klimatu: Vzdělávání o klimatické změně skrze simulační hry, 30 000 Kč

Náplní aktivity bylo vytvoření 10 klimatických fiší - formou vypracovaných odpovědí na otázky, týkajících se dopadů činností jednotlivce/organizace na klima.

Lenka Musilová: Tradičně pečený chléb jako brána k poznání přírody, 40 000 Kč

Vytvoření veřejně přístupného místa pro pečení chleba, postavení tradiční hliněné venkovní pece a umožnění pomletí vlastního obilí z místních polí.

Hnutí DUHA-Sedmá generace: Jak zavodnit jižní Moravu, 30 000 Kč

Časopis Sedmá generace vydá třídílný seriál zaměřený na dobrou praxi při adaptaci na sucho v JMK.

Lesní školka Vranovice: Nová plachta na jurtu-zázemí lesní školky, 20 000 Kč

Zakoupení nové plachty na jurtu.

Přírodní památka V olších: Rekonstrukce přírodní památky V olších, 40 000 Kč

Profesionální pokácení označených dřevin LOH v PP V olších. Na takto uvolněném stanovišti byly zasázeny nové dřeviny.

Michal Polanský: Školní ekovýchovné balíčky iniciativy Zalej mě!, 20 000 Kč

Vylepšení, otestování a rozšíření prvního balíčku aktivit pro žáky ZŠ také pro střední školy, aby je bylo možné využívat od jara 2021. Příprava webového rozhraní pro zapojené školy.

Obec Lubné: Obnova obecní cesty s následnou výsadbou ovocných stromů, 30 000 Kč

Obnovení obecní cesty vedoucí lesem, mezi lukami a poli s následnou výsadbou starých ovocných vysokokmenných odrůd. Jedná se o cca 0,5 km cesty a 40 stromků.

Hojnost: Tišnovská spižírna (místním) lidem, 30 000 Kč

V Tišnově vzniká bezobalová prodejna lokálních a biopotravinm jejíž zisk půjde na rozvoj biozemědělství a s ním spojených inovativních iniciativ na Tišnovsku. Cílem je rozšířit vybavení prodejny o prvky, které z ní vytvoří místo ještě přátelštější.

MAS Brána Vysočiny: Společně pro obnovu historické polní cesty Tišnov-Rohozec, 20 000 Kč

Projekt navazuje a dotváří obnovu historické polní cesty Tišnov-Rohozec. Cílem je výsadba stromů a keřů podél cesty, obnova studánky.

ZO ČSOP Veronica: Poradna pro ochranu klimatu, 50 000 Kč

Občanům je třeba vysvětlovat přechod ke klimatické neutralitě posunem od běžného poradenství ke klimatickému.

Světlana Ruggierová Kulíšková: Environmentální základy Brno (v rámci Moravský Manchester goes green), 45 000 Kč

Cílem projektu je natočení samostatného dokumentárního filmu nazvaného Environmentální základy Brna.

Obec Mouchnice: Výsadba stromů na návsi v Mouchnicích, 15 000 Kč

Účelem projektu je obnovení hruškového stromořadí na návsi a výsadba třešní u památníku.

ZO ČSOP Veronica: Podporou elektromobility ke snižování uhlíkové stopy, 50 000 Kč

Projekt byl zaměřen na informování a motivaci široké veřejnosti a pracovníků organizací v regionu o elektromobilitě a využívání OZE jako přínosu pro snižování uhlíkové stopy.

Junák-český skaut, Skautský institut: Přednáškový cyklus o vlivu člověka na životní prostředí, 10 000 Kč

Projekt představí veřejnosti problematiku změny klimatu a vlivu člověka na přírodu z vědeckého hlediska formou tří přednášek s brněnskými akademiky.

Jiří Honzírek: Climate Stations, 45 000 Kč

Zviditelnění budoucích dopadů globálních klimatických změn na město, které účastníci prožijí ve svém vlastním prostředí. Otevření diskuze o konkrétních změnách.

Nesehnutí: Zástupci veřejnosti pro klima, 40 000 Kč

Poskytování koordinační a informační podpory zástupcům veřejnosti v rámci projednávání Návrhu územního plánu Brna a za ochranu zeleně v Brně.

Dominik Peška: Vyčištění Medláneckého potoka a okolí, 5 000 Kč

Vyčistění Medláneckého potoka a břehů kolem něj, protože začíná pomalu zarůstat, je plný dřeva, listí, bláta a hlavně odpadků. Dominik je 12letý kluk, který se stará také o dvě lesní studánky Prgl a Hubertka.