Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

 V ROCE 2018 PODPOŘILA NADACE VERONICA PROJEKTY

ZA CELKEM  600 720 Kč

 

Z fondu SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU 2018

bylo rozděleno 580 720 Kč na projekty:

 

Hnutí Brontosaurus  Dobrovolníkem pro přírodu JMK – 24 500 Kč

Podpora zájmu veřejnosti o péči o přírodu a krajinu prostřednictvím přípravy a realizace jednodenních a víkendových dobrovolnických akcí v Brně i regionech JMK. Dobrovolníci se budou podílet na údržbě ptačích budek, revitalizaci venkovských alejí a obnově zahrady ekocentra s ukázkovými biotopy.

Hnutí Brontosaurus – Středoškoláci pro přírodu JMK – 16 500 Kč

Podpora povědomí středoškolské mládeže o dobrovolnictví pro přírodu v JMK metodou neformálního vzdělávání, motivace k dalšímu zapojení do dobrovolnických aktivit ve volném čase.

Hnutí Duha – Společně za záchranu lesů – 50 000 Kč

Vytvoření nabídky dobrovolnické aktivity a informačně-edukačního materiálu umožňujícího veřejnosti zapojit se do práce na obnově lesa v JMK.

Hnutí Duha – 7G – Jižní Morava ve společensko-ekologických souvislostech – 27 420 Kč

Vydání třídílného seriálu zaměřeného na dění v JMK v oblasti environmentálně-sociálních témat s inspirativními příklady pro veřejnost v časopise Sedmá generace.

Síť ekol.poraden STEP – Pryč se solí! – 50 000 Kč

Prostřednictvím představení příkladů dobré praxe, vydáním informačních listů a sérií školení po JMK ke snížení množství chemických prostředků používaných ve veřejných institucích.

NaZemi – Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje – 38 000 Kč

Vytvoření dvou výukových programů pro žáky ZŠ, SŠ a mladé lidi z neformálních zájmových spolků. Hlavním tématem jsou environmentální a socio-ekonomické problémy nerovného přístupu k vodě, diskuze k udržitelnosti současného systému nakládání s vodou a péče o vodu.

ČSOP RS – Záhady přírodní zahrady – 50 000 Kč

Těžištěm projektu jsou čtyři typy aktivit: Přednáška se zaměřením na obecné principy přírodě blízkého zahradničení, exkurze za fungujícími ukázkami v JMK, motivační soutěž a praktický workshop proměny obyčejné zahrady v zahradu přírodní.

Kavyl – Jedlá zahrada pro děti – 40 000 Kč

Úprava zahrady v duchu permakulturního zahradničení tak, aby byla inspirující pro návštěvníky programů v DLK Stromík.

Nesehnutí Brno – Komu se nelení…a dokonce i na ulici či náměstí – 50 000 Kč

Vzdělávání obyvatel kolem ulic Tř. Kpt. Jaroše o významu zeleně a péče o ní. Oslovení veřejné správy i veřejnosti za účelem společného postupu pro zkvalitňování veřejného prostředí, uspořádání sousedské slavnosti, vytvoření aktivní komunity obyvatel.

ZO ČSOP Veronica – Městská divočina jako klimatizace města – 50 000 Kč

Zvýšení zájmu a aktivní zapojení obyvatel do problematiky ochrany zeleně v zastavěném území. Komunikace tématu vzrostlé a spontánní zeleně (městské divočiny) jako levného a účinného adaptačního opatření ve vztahu ke změně klimatu.

Agnieszka Buchtová – LESEM Letní škola enviromentalistiky – 20 000 Kč

Zážitkově vzdělávací týdenní akce s environmentální tématikou pro studenty SŠ v Horním mlýně v Moravském Krasu.Účastníci během pobytu žijí environmentálně příznivým způsobem podle základních principů dobrovolné skromnosti.

Kulturní družstvo Kafara – EKO BREAK – 11 300 Kč

Vzdělávací cyklus zaměřený na ekologii, zdravý životní styl a rozvoj komunitních vztahů – série přednášek a workshopů v prostorech obřanské fary.

Dům přírody Moravského krasu – Zvelebení veř. prostranství u Domu přírody Mor.krasu – 18 000 Kč

V rámci zvelebení prostranství u DPMK vybudování altánu z vrbového proutí, který bude sloužit jako venkovní učebna pro programy i přístřešek pro návštěvníky, vybudování vyvýšeného záhonu a osázení bylinkami a realizace dvou přednášek o vrbových stavbách a léčivých bylinách.

 

Karel Knesl – Přírodní zahrada – 10 000 Kč

Založení přírodní zahrady s rozborem půdy, umožnění vstupu zájemcům na pozemek pro inspiraci.

Mojmír Vlašín – Ochrana a monitoring užovky stromové v Bílých Karpatech – 50 000 Kč

Ochrana užovky stromové prostřednictvím vybudování líhniště a monitoring jejího výskytu v CHKO Bílé Karpaty.

Jakub Fojt – Výsadba stromů absolventů před Fakultou chemickou VUT – 15 000 Kč

Výsadba stromu za každého absolventa fakulty ke zlepšení ovzduší a postupnému vytvoření aleje.

ZO ČSOP Veronica – Zvelebení dvorku za DOP – 10 000 Kč

Zbudování lehkého přístřešku pro ochranu mobiliáře i parkujících kol na dvorku DOP, zbudování kompostéru pro zahradnický odpad z dvorku a DOP.

Petra Pechánková – Eko-výchova široké veřejnosti – série krátkých videospotů – 50 000 Kč

Rozšíření povědomí občanů o adaptaci měst na probíhající klimatickou změnu. Prezentace formou dvacetisekundových spotů v kampani na obrazovkách v prostředcích MHD.

 

Z VEŘEJNÉ SBÍRKY BYL PODPOŘEN

 

ZA  20 000 Kč PROJEKT:

 

Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo– Ekopublika 2017 – 20 000 Kč

Ekopublika je Cena za environmentální publicistiku – článek roku. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů.