Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

 V roce 2018 jsme rozdělili nadační příspěvky ve výši 600 720 Kč na tyto projekty:

Hnutí Brontosaurus: 

Dobrovolníkem pro přírodu Jihomoravského kraje, 24 500 Kč

Podpora zájmu veřejnosti o péči o přírodu a krajinu prostřednictvím přípravy a realizace jednodenních a víkendových dobrovolnickýc h akcí v Brně i regionech JMK. Dobrovolníci se budou podílet na údržbě ptačích budek, revitalizaci venkovských alejí a obnově zahrady ekocentra s ukázkovými biotopy.

NaZemi: Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje, 38 000 Kč

Vytvoření dvou výukových programů pro žáky ZŠ, SŠ a mladé lidi z neformálních zájmových spolků. Hlavním tématem jsou environmentální a socio-ekonomické problémy nerovného přístupu k vodě, diskuze k udržitelnosti současného systému nakládání s vodou a péče o vodu.

Síť ekol.poraden STEP: Pryč se solí!, 50 000 Kč

Prostřednictvím představení příkladů dobré praxe, vydáním informačních listů a sérií školení po JMK ke snížení množství chemických prostředků používaných ve veřejných institucích.

Hnutí Brontosauru s: Středoškoláci pro přírodu Jihomoravského kraje, 16 500 Kč

Podpora povědomí středoškols ké mládeže o dobrovolnictví pro přírodu v JMK metodou neformálního vz dělávání, motivace k dalšímu zapojení do dobrovolnických aktivit ve volném čase.

Kavyl – Jedlá zahrada pro děti – 40 000 Kč

Úprava zahrady v duchu permakulturního zahradničení tak, aby byla inspirující pro návštěvníky programů v DLK Stromík.

Hnutí Duha: Společně za záchranu lesů, 50 000 Kč

Vytvoření nabídky dobrovolnické aktivity a informačně-edukačního materiálu umožňujícího veřejnosti zapojit se do práce na obnově lesa v JMK.

Karel Knesl: Přírodní zahrada, 10 000 Kč

Založení přírodní zahrady s rozborem půdy, umožnění vstupu zájemcům na pozemek pro inspiraci.

NaZemi – Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje – 38 000 Kč

Vytvoření dvou výukových programů pro žáky ZŠ, SŠ a mladé lidi z neformálních zájmových spolků. Hlavním tématem jsou environmentální a socio-ekonomické problémy nerovného přístupu k vodě, diskuze k udržitelnosti současného systému nakládání s vodou a péče o vodu.

Kulturní družstvo Kafara: Eko Break, 11 300 Kč
Vzdělávací cyklus zaměřený na ekologii, zdravý životní styl a rozvoj komunitních vztahů – série přednášek a workshopů v prostorech obřanské fary.

Hnutí Duha 7G: Jižní Morava ve společensko-ekologických souvislostech, 27 420 Kč

Vydání 3dílného seriálu v časopise Sedmá generace, zaměření na dění v JMK v environmentálně-sociálních tématech s inspirativními příklady pro veřejnost .

ZO ČSOP Veronica: Městská divočina jako klimatizace města, 50 000 Kč

Zvýšení zájmu a aktivní zapojení obyvatel do problematiky ochrany zeleně v zastavěném území. Komunikace tématu vzrostlé a spontánní zeleně (městské divočiny) jako levného a účinného adaptačního opatření ve vztahu ke změně klimatu.

Mojmír Vlašín:  Ochrana a monitoring užovky stromové v Bílých Karpatech, 50 000 Kč

Ochrana užovky stromové prostřednictvím vybudování líhniště a monitoring jejího výskytu v CHKO Bílé Karpaty.

RS ČSOP: Záhady přírodní zahrady, 50 000 Kč

Těžištěm projektu jsou přednášky se zaměřením na obecné principy přírodě blízkého zahradničení, exkurze za fungujícími ukázkami v JMK, motivační soutěž a praktický workshop proměny obyčejné zahrady v přírodní.

Agnieszka Buchtová: LESEM Letní škola enviromentalistiky, 20 000 Kč

Zážitkově vzdělávací týdenní akce s environmentální tématikou pro studenty SŠ v Horním mlýně v Moravském Krasu.Účastníci během pobytu žijí environmentálně příznivým způsobem podle základních principů dobrovolné skromnosti.

Nesehnutí Brno: Komu se nelení…a dokonce i na ulici či náměstí, 50 000 Kč

Vzdělávání obyvatel kolem ulic Tř. Kpt. Jaroše o významu zeleně a péče o ní. Oslovení veřejné správy i veřejnosti za účelem společného postupu pro zkvalitňování veřejného prostředí, uspořádání sousedské slavnosti, vytvoření aktivní komunity obyvatel.

Dům přírody Moravského krasu – Zvelebení veř. prostranství u Domu přírody Mor.krasu – 18 000 Kč

V rámci zvelebení prostranství u DPMK vybudování altánu z vrbového proutí, který bude sloužit jako venkovní učebna pro programy i přístřešek pro návštěvníky, vybudování vyvýšeného záhonu a osázení bylinkami a realizace dvou přednášek o vrbových stavbách a léčivých bylinách.

ZO ČSOP Veronica – Zvelebení dvorku za DOP – 10 000 Kč

Zbudování lehkého přístřešku pro ochranu mobiliáře i parkujících kol na dvorku DOP, zbudování kompostéru pro zahradnický odpad z dvorku a DOP.

Petra Pechánková: Eko-výchova široké veřejnosti – série krátkých videospotů, 50 000 Kč

Rozšíření povědomí občanů o adaptaci měst na probíhající klimatickou změnu. Prezentace formou dvacetisekundových spotů v kampani na obrazovkách v prostředcích MHD.

Kulturní noviny-vydava telské a mediální družstvo: Ekopublika 2017, 20 000 Kč

Ekopublika je Cena za environmentální publicistiku – článek roku. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů.