Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Sousedé spolu: Pomocná ruka pro malé obce

V rámci tohoto programu s lidmi v obci do tisíce obyvatel zmapujeme, co je pálí a jak by chtěli přispět ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Vybereme jednu oblast a pustíme se do menšího projektu, který jde uskutečnit rychle. Vytvoříme ale taky dlouhodobý plán, ve kterém můžete pokračovat. 

Věříme, že většina z nás chce dělat něco pro to, aby změnila životní prostředí ve svém okolí k lepšímu. V malé obci do tisíce obyvatel to ale bývá těžší než jinde. Omezený rozpočet a jen pár lidí ve vedení obce, nemáte k ruce úředníky, kteří by vaše plány dál rozpracovali. Proto nabízíme naše zkušenosti a kapacity.

 

Co se v rámci programu děje?

Zjistíme od vedení obce, co je pálí v oblasti životního prostředí. Zeptáme se i dalších aktivních lidí v komunitě. Na všechny podněty dáme zpětnou vazbu z pohledu našich zkušeností v oblasti ochrany přírody, krajiny a klimatu. Společně pak vybereme jednu oblast, které se budeme dále věnovat. Uděláme si dlouhodobější plán, začneme ale s něčím jednoduchým a konkrétním, co půjde uskutečnit rychle a s podporou grantu naší nadace. Víme, že pro vás i pro nás je důležité, že se s něčím podaří pohnout hned a je vidět výsledek.

 

V Lubné chtějí hlavně čistší vodu v nádrži

Se starostkou a dalšímí aktivními lidmi v obci jsme zmapovali, co by chtěli v oblasti životního prostředí zlepšit. Vzešla nám tři hlavní témata: odpady, voda a obnova cest v okolí. Při oslavě pouti jsme s místními neformálně probrali, co je z toho nejvíc pálí. Vyhrálo téma čistší vody v nádrži. S obcí tak plánujeme přednášky a konzultace s odborníky v oblasti domácích kořenových čistíren a čištění odpadní vody. Obec taky již dříve obnovila jednu zaoranou polní cestu a osadila ji stromy a keři. I to se podařilo díky grantu od Nadace Veronica.

 

Heršpice mění pole na komunitní sad

Starosta Heršpic u Slavkova spolupracoval s Nadací Veronica ještě jako řadový občan - na kusu svého pole v okolí obce vysadil pás keřů a bylin k ozdravění půdy, k podpoře divokých opylovačů a zpestření krajiny plné velkých lánů. V roli starosty pak zase upravil okolí starého stavení v centru obce na venkovní přírodní učebnu s balinkovými záhony a nechal ošetřit starý sad. Obojí se podařilo s podporou grantu od nadace. V rámci spolupráce v programu Sousedé spolu jsme zmapovali daloší tři oblasti, které místní lidi trápí. Na dožínkách u nich vyhrála hlavně možnost vytvoření ukázkového komunitního sadu s ovocnými stromy a keři. Sad vznikne na místě dříve intenzivně obhospodařovaného pole, které si obec vzala od zemědělce zpět. Prostředky na výsadbu získala nadace pro obec v rámci benefičního projektu Daruj kelímek na brněnských vánočních trzích.

Kdo projekt financuje

Zapojení do programu Sousedé spolu je pro obec zdarma, rozjezd programu nám byl podpořen od Open Society Institute Sofia. Na společně vytvořený projekt můžete získat pro obec 50 000 korun od nadace, na další rozvoj vytvořeného plánu vám vytipujeme vhodné finanční zdroje. 

 

Máte zájem se zapojit se svou obcí? Chtěli byste tento program podpořit jako dárce? Ozvěte se nám na e-mail nadace(zavináč)veronica(tečka)cz nebo volejte na telefon 601 377 409.