Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V programu ČSOB pomáhá regionům jsme získali 113 190 Kč pro projekt:

Iva Křoustková Moravcová: Vraťme vodu krajině - soustava tůní s potokem, 113 190 Kč

Projekt na vybudování soustavy tůní a obnova potoka, tůně vzniknou na místě, které je zarostlé a nepřístupné. Vznikne prostor, který pomůže zadržování vody v krajině a zároveň bude místním sloužit k procházkám a trávení volného času. Součástí úprav bude i prořezávka stromů, kmeny poslouží jako přirozené posezení i prolézačky pro děti. Odborným garantem je Nadace Veronica, která Křoustkovy již dříve podpořila v obnově polní cesty a výsadbě aleje.

_____________________________________________________________________________________________________

Z veřejné sbírky Daruj kelímek jsme získali 62 231 Kč pro projekt:

ZO ČSOP Veronica: Pobyty v přírodě pro děti se SMA a svalov. dystrofiemi, 62 231 Kč

Uspořádání dvou turnusů odlehčovacích psychorehabilitačních táborů pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi (celkem pro 22dětí a mladistvých) se specifickým programem EVVo zaměřeným na seznámení dětí hravou formou s krajinou Bílých Karpat a její ochranou.