Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Pozemkový spolek Nadace Veronica

O přírodní rezervaci Černovický hájek se stará Pozemkový spolek Nadace Veronica

Co je to pozemkový spolek a jaký je jeho význam? Pozemkové spolky působí v České republice již 13 let. V současné době pečují o více jak 300 zajímavých přírodních lokalit o celkové výměře přes 1500 hektarů a o několik památkových objektů.

Co jsou vlastně pozemkové spolky? Jsou to neziskové organizace (občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti), které pečují o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnictví, nájmů či dlouhodobé spolupráce s vlastníky. Obdobné organizace působí na celém světě, například ve Velké Británii mají již více jak stoletou tradici a patří k druhému největšímu vlastníku půdy po královské rodině. U nás se začalo toto hnutí rozvíjet v polovině 90. let, kdy docházelo v souvislosti s restitucemi a privatizacemi k velkým majetkovým změnám v krajině a bylo zřejmé, že vlastnické vztahy se pro účelnou ochranu přírody a krajiny (ale i památek) stávají klíčovými. Co je platné veškeré úsilí nadšenců, sázejících ve volných chvílích stromy či pečujících o vzácnou louku, pokud si pak vlastník vzpomene, že na pozemku chce pěstovat kukuřici, neřku-li postavit garáž. Veškerá práce, vynaložené peníze i nadšení jdou v tu chvíli vniveč. Proto začaly některé organizace uzavírat s vlastníky zajímavých a cenných pozemků dlouhodobé smlouvy, nebo takové pozemky rovnou vykupovat. Koordinátorem hnutí pozemkových spolků v České republice je Český svaz ochránců přírody. Systémem akreditací zaručuje, že jméno pozemkových spolků nebude zneužito, pozemkovým spolkům zajišťuje metodický servis, právní pomoc, pro umožnění výkupů nejohroženějších pozemků vyhlásil veřejnou sbírku Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz). Pozemkovým spolkům napomáhá v jejich nelehké a užitečné činnosti i každoroční grant Ministerstva životního prostředí. Na činnost pozemkových spolků se může každý zájemce podívat podrobně. V roce 2010 zveřejnil Český svaz ochránců přírody kompletní databázi údajů o pozemkových spolcích a lokalitách v jejich péči. Zájemci v ní naleznou nejen kontakty na všech 54 v té době akreditovaných pozemkových spolků, ale i podrobné informace o pozemcích a objektech, které spravují. Jejich popis, výměru, polohu, právní vztah pozemkového spolku k nim či nabídku pro turisty. Databáze je doplněna mapami a také jednoduchou "kalkulačkou". Zajímá vás například, kolik vlastní pozemkové spolky lesů v Libereckém kraji? žádný problém! 46,9252 hektarů. Databáze je součástí webové prezentace pozemkových spolků http://pozemkovespolky.csop.cz a najdete ji pod odrážkami Adresář pozemkových spolků a Lokality v péči pozemkových spolků.