Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Černovický háječek

Černovický hájek neboli Paradajz je naprosto unikátní území - jedná se poslední část lužního lesa v Brně. Nadace Veronica usiluje o zachování této rarity a podporuje vybudování 40 ha biocentra regionálního významu na území hájku a v jeho okolí.

Z mnoha míst ve správním obvodu města Brna, kde si přírodní hodnoty zaslouží zvýšenou péči a ochranu, je právě poslední frag­ment přirozené svratecké nivy v Černovickém hájku a jeho okolí, rozhodně místem, kde je místo pro přírodu potřeba vykoupit nejnaléhavěji.

Toto území je poslední částí lužního lesa v Brně, jeho část je chráněná, na okolních, v současné době převážně zemědělsky využívaných pozemcích, je dle v současnosti platného územního plánu navrhováno regionální biocentrum. Tato oblast je však zároveň ohrožena rozpínavostí sousedních silných investorů, Makro, Avion shopping park a další. Jedním z posledních záměrů, který se objevil na veřejnosti, je návrh na postavení velkorysého aquaparku s kongresovým a hotelovým centrem.

V roce 2004 nabídli někteří vlastníci pozemků v těsném sousedství Černovického hájku Nadaci Veronica svoje pozemky k odkoupení pro účely ochrany přírody. Vzhledem k silnému tlaku investorů na toto území jsme se rozhodli této nabídky využít. Výsadbami chceme začít rozšiřovat stávající zeleň do podoby přírodního parku a postupně zde vybudovat i naučnou stezku pro veřejnost.

Pro získání potřebné částky jsme se rozhodli oslovit veřejnost - vzdělanostní elitu v Brně a zároveň na výkup pozemků v této oblasti věnovat výtěžek 2. ročníku předvánoční benefiční aukce Nadace Veronica. Obě akce měly velký úspěch. Více než 140 individuálních dárců přispělo na záchranu Černovického hájku částkou téměř sto tisíc korun. Do benefiční aukce věnovalo svá díla 112 umělců z celé republiky. Aukcí a následným prodejem se podařilo získat 233 tisíc korun.
V roce 2005 začala nadace realizovat projekt odkupu prvních pozemků v tomto unikátním území. I v tomto roce přispělo na výkup pozemků několik desítek individuálních dárců a podařilo se nám získat dalších téměř 25 tisíc Kč.

Přes složitá jednání se nám podařilo v roce 2006 odkoupit první tři pozemky a pro bližší seznámení veřejnosti s krásou i problémy Černovického hájku se začal natáčet film.
Snahy o odkupy pozemků pokračovaly úspěšně i v roce 2007 - podařilo se koupit další pozemky, ale jednání s vlastníky pozemků byla zdlouhavá a ne vždy vedla k úspěšnému konci.

Nadace pořádá každoročně na jaře exkurzy pro veřejnost s odborným výkladem, k tomuto tématu byla vydána sada pohlednic a od podzimu  2008 nabízíme veřejnosti k zapůjčení dvacetiminutový film o Háječku od pana Petra Barana.

V roce 2009 se nám podařilo získat z různých zdrojů finance na vytvoření  informačních tabulí a tisk informací o tomto vzácném území. V roce 2010 byla v  Černovickém hájku naučná stezka s infotabulemi vytvořena.