Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2019 jsme rozdělili nadační příspěvky ve výši 400 000 korun na tyto projekty:

Hnutí DUHA – Sedmá generace: Jižní Morava ve společensko-ekologických souvislostech, 10 000 Kč                                                       

Vydání třídílného seriálu zaměřeného na dění v JMK z oblasti enviromentálně-sociálních témat v časopise 7G, na webu a prostřednictvím sociálních sítí a distribuce v JMK.

Martin Mátl: Komunitní zahrada Káznice, 10 000 Kč

Vznik komunitní zahrady (instalace svodnice dešťové střechy do jímky na zalévání, přístavba paletových záhonů a osazování) na nádvoří Káznice. Lidé z lokality získají přístup k čerstvé zelenině bez chemie a změní to pohled na jídlo a konzumní chování. Pořádání veřejných akcí (promítání, debaty, přednášky).

Větvení: Aleje života, 50 000 Kč

Výsadba stromů se sociálním přesahem v podobě interakce s místními obyvateli a vedením obce. O výsadby se následně na vlastní náklady stará obec s dohledem lidí, kteří si tam svůj strom vysadili.

Oldřich Sklenář: Hmyzí domky pro Brno, 35 000 Kč

Výroba min. 30 hmyzích domků, organizace min. 2 happeningů pro podporu biodiverzity a veřejné osvěty, následný výzkum (testování druhů dřeva a tvarů hmyzích domků).

Lenka Musilová: Začleníme hospodářská zvířata do komunitní farmy, 50 000 Kč

Projekt slouží pro inspiraci k ekologickému a soběstačnému získávání vlastních živočišných produktů  pro členy komunity, obyvatele obce, pro širokou veřejnost vytvořením podmínek pro chov hospodářských zvířat s důrazem na jejich přirozené projevy a pohodu a jejich začlenění do komunitní farmy Blansko, Olešná. Zvířatům bude zajištěno vhodné zázemí.

Nesehnutí: Regulativy pro klima, 50 000 Kč

Cílem projektu je vznik a uplatnění nových regulativů do nového územního plánu Brna, které nastaví  pravidla pro budoucí výstavbu s ohledem na úspory energií, hospodaření s dešťovou vodou, ochranu stávající zeleně, apod.  K uplatnění regulativů budou vyzvány aktivní občanské iniciativy a zástupci veřejnosti, kteří hájili zájmy životního prostředí v předchozích fázích projednávání územního plánu. 

Marcela Drkošová: Ovocná alej v Olomučanech, 25 000 Kč

Výsadba ovocné aleje bude navazovat na rodinnou Alej života na Bačině u Vyhlídky - volná krajina nad obcí podél naučné stezky kolem Olomučan (veřejně přístupná účelová cesta – mimo zastavěné území obce). Ovocná alej bude v první etapě zahrnovat 14 ovocných stromů a v dalších letech budou vysazovány další ovocné stromy podél obou cest tak, aby se obě části aleje propojily se starým ovocným sadem nad obcí. Stromy (kombinace vysokokmenů a polokmenů) budou vysázeny pro narozené děti blízkých a a pro nově narozené děti v obci. Rodičům, kteří budou mít zájem svým dětem jabloně vysadit, budou předány darovací listiny a tím se symbolicky zaváží, že se budou o svůj strom starat po dobu svého života.

Kateřina Bonaventurová: Remízek Malhostovice a školka dřevin pro  všechny, 50 000 Kč

Vybudování remízku na vlastním poli – součtem cca 3000 m2 ze semen a semenáčků ze sdílených zahrad. Přebytek semenáčků ze semen bude darován veřejnosti zdarma. Kromě péče o vybudovaný remízek bude obnovována  každoročně  školka dřevin ze semen a stromy vraceny do krajiny a veřejnosti.  Zapojení místní školy, či organizace – formou daru stromků ze semen a společného sázení.

ZO ČSOP Veronica: Psychorehabilitační tábory pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi, 50 000 Kč

V červenci 2020 uspořádání 2 turnusů odlehčovacích psychorehabilitačních táborů pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi s programem EVVO (program klientům na míru). Zaměření na krajinu Bílých Karpat.

Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo: Ekopublika 2018, 20 000 Kč

Cena za environmentální publicistiku-článek roku (podpora a zviditelnění v denním a týdenním tisku, na webu).

ZO ČSOP Veronica: Ekoporadna 2030, 50 000 Kč

Inovace ekologické poradny-nové technologie, aktualizace Ekomapy a práce s dotazy na webu, zajištění vlastní služby ekologické poradny pro veřejnost.