Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme
Nový člen správní rady: Krajinný ekolog Vilém Jurek
29.1.2019
Na setkání 22. ledna 2019 přijala správní rada Nadace Veronica do svých řad nového člena 

– Ing. Viléma Jurka, vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku. Vilém Jurek pochází z Šumic u Uherského Brodu. Navštěvoval střední zemědělskou školu ve Starém Městě, která mu změnila život a nasměřovala ho k poslání chránit přírodu. Po absolvování lesnické fakulty už zůstal v Brně. Bezmála deset let působí ve spolku Rezekvítek, vede úsek Péče o přírodu. Zaměřuje se na management chráněných území ve všech aspektech, na ekologickou obnovu po těžbě nerostných surovin a na výsadby v krajině. Je velkým propagátorem přírodě blízkých rekultivací, agrolesnictví a dobrovolnictví v ochraně přírody. Část své pracovní doby tráví v terénu, kde pracuje s motorovou pilou, křovinořezem a rýčem. Ostatní čas (bohužel) tráví v kanceláři, kde píše projekty, plánuje nové výsadby nebo píše články pro témata mu blízká. Podílí se na veřejném dění, ať už jako člen monitorovacího výboru Operačního programu životní prostředí či jako stálý host Komise životního prostředí Jihomoravského kraje. V roce 2018 měl tu čest a přijal nabídku stát se členem redakční rady časopisu Veronica. Svůj čas z větší části věnuje někomu nebo nějaké věci, o které se myslí, že je dobré o ní mluvit (problém průplavu Dunaj-Odra-Labe, darování kostní dřeně, postižení ADHD). V Nadaci Veronica se chce věnovat ochraně přírody a možnostem, jak čelit hrozbám vysoušení naší krajiny. Rád přidá ruku k dílu při sestavování grantových výzev a osvětě oborů jeho působnosti.

 

 

 

 

zpět