Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Program Active Citizens Fund

POMÁHÁME SPOLU MIMO ŠKOLU

Nadace Veronica je součástí projektu vedeného Rezekvítkem
 
Nespokojenost se stavem životního prostředí, a to i ve svém nejbližším okolí, řeší stále více lidí. Na cestě ke změně jim chybí kompetence spojované s občanskou participacíCílem projektu je realizovat aktivity umožňující získání a rozvoj těchto kompetencí a vytvoření manuálu dobré praxe. Aktivity projektu směřují do školy jako centra místní komunity, jde o společnou iniciativu žáků, učitelů, vysokoškolských studentů a místních obyvatel. Účastníci projektu budou realizovat žákovské miniprojekty, díky nimž získají základní kompetence pro aktivní zapojení do občanské společnosti.
 
 
 
Role Nadace Veronica v projektu je, že konzultujeme projekty, se kterými školní týmy přijdou a budeme jim v druhém roce práce na nich pomáhat s jednoduchými benefičními aktivitami, aby si sami získali drobné dary na pokračování projektu. Máme s tím řadu zkušeností pří práci s dospělými žadateli a příjemci grantů od nadace.
 
 
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

 

Fandíte Nadaci Veronica? 
 
Podpořte nás darem na Darujme.cz