Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Benefiční aukce 2012

Již 10. ročník předvánoční benefiční aukce proběhl 24. listopadu v Besedním domě v Brně.  Před aukcí byla všechna díla vystavena tři týdny v centru Brna v galerii „Třináctka“. Večerem provázel pan Arnošt Goldflam a dražbu vedl zástupce aukční síně Art Consulting. Většina děl byla dražena ve večerní aukci a byla v tištěném katalogu, část děl byla zařazena do katalogu internetového.

Katalog 10. benefiční aukce

Podařilo se získat krásných 263 000 Kč (166 000 ve večerní a 97 000 v internetové)! Děkujeme.

Výtěžek aukce byl opět určen k záchraně vzácné části naší přírody. V letošním roce byl vybrán v grantovém řízení projekt ZO ČSOP Bílé Karpaty týkající se obnovy mokřadních luk v Bílých Karpatech na lokalitě Vlčí hrdlo, které leží 5 km od Strážnice. V polovině 70. let dvacátého století byly původní louky rozorány a využívány jako orná půda. Po povodních v roce 1997 došlo v této oblasti ke zvýšení hladiny podzemních vod. Na základě této skutečnosti se naskytla jedinečná možnost obnovit původní mokřadní louky.

Oblast je nyní vedena také jako oblast vhodná k zalesnění jako náhrada za silnici R 55, což by mělo za následek likvidaci deseti druhů chráněných rostlin, několik druhů ptáků, obojživelníků a dalších živočichů. Uživatelé pozemků přistoupili na dohodu, že se k orbě prozatím nevrátí a poskytnou tak čas k získání finančních prostředků na výkup pozemků. Doposud Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty vykoupil více než 1,5 ha z celkové rozlohy 15 ha. Podrobnosti o území viz ZDE.
 

Díla do aukce věnovali autoři:

Jitka Anlaufová, Irena Armutidisová, Barbora Beerová, Marie Blaboliová, Irena Blažková, Jindřich Boška, Rudolf Brančovský, Tomáš Císařovský, Hana Daňková, Luděk Dostál, Martin Foretník, Zdeněk Fuksa, Jiří Háva, Vladimír Havlík, Jitka Havlová, Pavel Hayek, Pavel Herynek, Tomáš Hlavenka, Zdena Höhmová, Zdena Hochmannová, Mirka Holánková, Růžena Horová, Milivoj Husák, Dalibor Chatrný, Martin Chmelař, Libor Jaroš, Zuzana Kadlecová-Čechová, Vladimír Kiseljov, Vendula Pucharová-Kramářová, Miroslav Krobot, Ivan Kříž, Ladislav Kuklík, Petr Kvíčala, Dana Kyndrová, Aleš Lamr, Hanuš Lamr, Martina Lupačová-Švarcová, Dagmar Limberská, Petr Lysáček, Miroslav Malina, Petr Nikl, Jolana Nováková, Antonín Odehnal, Bohuslava Olešová, Ivana Olšanová, Monika Pejšová, Jindřich Pevný, Daniel Pošta a Zdeněk Vacek, Markéta Prachatická, Tomáš Procházka, Irena Veselá-Rendlová, Markéta Rodová, Miloš Sláma, Jan Spěváček, Lucie Staňková, Jaroslav Sůra, Jan Svoboda, Ondřej Svoboda, Miroslav Šimorda, Miroslav Šnajdr, Blanka Šperková, Zdeněk Šplíchal, Miroslav Štěpánek, Vlasta Švejdová, Libor Teplý, Zdeněk Thoma, Lenka Trubačová, Adéla Vajdíková, Petr Veselý, Lada Vosejpková, Radka Zábojová, Vlastimil Zábranský a Olbram Zoubek.