Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme
Návod péče o jedličku / Instructions of care for a fir tree
1.12.2023
Děkujeme, že jste si v nadačních obchodech nebo na jiné akci Nadace Veronica koupili živý stromek - jedli bělokorou. Projekt živých vánočních stromků 

má v Brně už více jak dvacetiletou tradici.  Pochází z místního přírodě blízkého hospodaření Lesů města Brna, v Lesních školkách pod Babím lomem rostla každá jedlička 7 let od zasetí semínka. Potřebujete návod, jak o něj během zimy a Vánoc pečovat? Stáhněte ho  ZDE . 


Thank you for buying a live tree in the Nadace Veronica charity shops or at another Veronica event - the fir tree in pot. The live Christmas tree project has a more than twenty-year tradition in Brno. It comes from the local management close to nature of the Lesy města Brna, in the forest nurseries under Babí lom, each hemlock grew 7 years after the seed was sown. Do you need instructions on how to care for it during winter and Christmas? Download it HERE .
zpět