Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Žádosti o udělení příspěvku z veřejné sbírky Nadace Veronica Společně pro přírodu je možné podávat v průběhu celého roku 2020.

Uzávěrka podání žádostí je 15.9. 2020, do konce září 2020 rozhodne správní rada o úspěšných projektech.

Nejpozději do 31.10. 2020 po podepsání smlouvy získají vítězné projekty od nadace finanční příspěvek.

Informace budou pro žadatele uvedeny na webu, facebooku, jednotlivým žadatelům budou zaslány výsledky na emaily uvedené v žádosti.

Žádosti podané po 15.9.2020 budou zařazeny do příšího kola SpP.