Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Žádosti o udělení příspěvku z veřejné sbírky Nadace Veronica Společně pro přírodu je možné podávat v průběhu celého roku.

Nejbližší uzávěrka podání žádostí je 31. 1.  2021, do konce února 2021 rozhodne správní rada o úspěšných projektech.

Nejpozději do 31. 3. 2021 po podepsání smlouvy získají vítězné projekty od nadace finanční příspěvek. Informace budou pro žadatele uvedeny na webu, facebooku, jednotlivým žadatelům budou zaslány výsledky na emaily uvedené v žádosti.

Žádosti podané po 31. 1. 2021 budou zařazeny do příšího kola SpP.  Žádosti můžete zasílat průběžně, budete mít více prostoru ke konzultaci.