Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Žádosti o udělení příspěvku z veřejné sbírky Nadace Veronica Společně pro přírodu je možné podávat v průběhu celého roku.

Nejbližší uzávěrka podání žádostí je 31. 1.  2021, do konce února 2021 rozhodne správní rada o úspěšných projektech.

Nejpozději do 31. 3. 2021 po podepsání smlouvy získají vítězné projekty od nadace finanční příspěvek. Informace budou pro žadatele uvedeny na webu, facebooku, jednotlivým žadatelům budou zaslány výsledky na emaily uvedené v žádosti.

Žádosti podané po 31. 1. 2021 budou zařazeny do příšího kola SpP.  Žádosti můžete zasílat průběžně, budete mít více prostoru ke konzultaci.