Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Věcný dar

 

Výtvarné nebo jiné zajímavé umělecké dílo (fotografie, plastika), které nám můžete věnovat, zařadíme do benefiční aukce na ochranu přírody, pořádané většinou v předvánočním období v Brně. Po večerní aukci následuje i aukce internetová. Penězi získanými prodejem Vámi věnovaného díla podpoříte ochranu přírody (více viz benefiční aukce).

Věci, které chcete vrátit zpátky do života pomocí Obchodu Nadace Veronica. Výtěžek z prodeje darovaných věcí poplyne do dárcovského obecně prospěšného fondu Nadace Veronica „ Společně pro Brno", kde bude ve veřejném grantovém řízení rozdělen ve prospěch lokálních, komunitních a ekologických projektů.

Navštivte Obchody Nadace Veronica na Pekařské 38, Palackého 25  v Brně - Králově Poli, na Svážné 16 v Novém Lískovci a na Panské 9.