Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Granty udělené z výtěžku 12. benefiční aukce:

 

Z výtěžku 12. benefiční aukce Nadace Veronica bylo rozděleno   187 150 Kč   v rámci programu Obnova a záchrana studánek na území moravských krajů a kraje Vysočina. Podpořeny byly tyto projekty:

 

1. OS Radkov - Záchrana zakletých studánek  -  22 500 Kč

Výsledkem projektu bude obnova a zpřístupnění čtyř studánek na k.ú. obce Radkova ve spolupráci s dětským Kroužkem mladých přátel myslivosti a přírody Srnčata z Radkova, s rodiči, místními obyvateli, Obcí Radkov a dalšími. 

 

2. Ing. Libuše Hochmanová - Zachraňme tajemnou studánku - 23 000 Kč

Záchrana a obnova studánky v k.ú. Rajhrad, zlepšení její funkce, opatření pramene stříškou, zpevnění okraje, vyčištění, vysázení vodních rostlin a stromů okolo.

 

3. Hana Schäfferová - Obnova studánky Skalka Pitín - 18 000 Kč

Obnova zapomenuté lesní studánky, posezení a jejího okolí v k.ú. Pitín, lokalita Skalka. Studánka bude prohloubena a vyčištěna, odtokové strouhy budou obloženy kameny a nejbližší okolí bude vyčištěno. 

 

4. Lukáš Sejkora - Studánky pod kolonií  -  20 000 Kč

Obnova dvou pramenů a dvou jezírek v k.ú. Přibyslav - vyhloubení jezírek, následná výsadba ovocných stromů a keřů. 

 

5. Za sebevědomé Tišnovsko  -  Vyčištění a zvelebení Rokynovy studánky  -  25 000 Kč

V plánu je postavit dřevěnou lávku přes potůček v k.ú.Předklášteří, postavit kamennou záídku ke zpevnění svahu, provést kontrolní rozbor vody. 

 

6. ČSOP Vlčí prameny - Obnova a údržba studánek Vlčích pramenů  -  21 350 Kč

Vyčištění, úprava stěn a dna, odtokové rýhy studánek Vlčích pramenů, vyložení stěn plochými kameny, úprava hrázek, výroba dřevěných žlabů, úprava přístupových cest.

 

7. Obnovená Matice Moravská - Studánka u smrku  -  14 000 Kč

Studánka leží 2 km od středu obce Nebovidy. Cílem projektu je obnovit stávající pramen tak, aby bylo zachyceno více vody, vyzdít sběrnici, opěrnou zídku a přístup. 

 

9. Barvínek - Cesty k pramenům  20 000 Kč

V rámci projektu bude upravena studánka "U zabitého" v k.ú. Ruprechtov. V rámci rekonstrukce bude zachován přírodní charakter studánky, bude obnovena kamenná stavba a zajištěn lepší odtok vody, u studánky bude zbudována dřevěná lavice.

 

10. ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav - Obnova Garlíkovy studánky - 2 000 Kč

Jedna z posledních historických studánek v k.ú. Doubravy má značně poškozenou stříšku, je v plánu její výměna, kdy šindel bude nahrazen dřevěnými deskami.

 

11. Dvorští - Studánkový les  -  15 900 Kč

Dlouhodobým výskledkem projektu bude Studánkový les v k.ú. Hovězí, místní část Hořansko. Studánky budou upraveny a zastřešeny, propojeny lesními chodníčky mezi sebou. 

 

12. Gymnázium Kadaň - Obnova studánky a rybníčku v želíně  -  5 400 Kč

Pramen upravený jako studánka vyvěrá v želině nedaleko od Kadaně. Cílem bude vykopat nové koryto k rybníčku, odkrýt a obnovit prameniště studánky, studnu a šachtu, upravit pomocí čedičových kamenů studánku a vytvořit zídku.