Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z výtěžku 8. benefiční aukce Nadace Veronica bylo rozděleno 200 tisíc. Podpořeny byly tyto projekty:

ZO ČSOP Kněžice
Obnova krajinných prvků v okolí obce Štěměchy
Vyčištění tůně na lokalitě Davidov, vyčištěn a pokosení ploch dlouhodobě zanedbávaných „suchých trávníků" a mezí ošetření a dosadba švestkové aleje, tisk propagační brožury
40.000 Kč

Pozemkový spolek Koniklec
Péče o VKP Letkovická stráň a VKP Skalky - biotopy ohrožených druhů rostlin
Pastva ovcí, posečení travních porostů, vyřezávání dřevin  - navazuje na předchozí aktivity
18.200

ZO ČSOP Hády
Zvelebení dna lomu Džungle v západní části opuštěného vápencového lomu Hády
úprava dna lomu - pokosení, odstranění stařiny a náletu topolů, výsadba místních ovocných stromů - celková úprava pro případnou pastvu nebo jako základnu pro pastvu sousedních chráněných oblastí
22.000

ZO ČSOP Hořepník Prostějov
Záchrana biotopu s významnými chráněnými rostlinnými druhy lokalita Bílá skála u Drusic
Vyčištění ploch lokalit od stařiny, travních porostů a náletů dřevin pro obnovení biotopů xerotermních trávníků s chráněnými rostlinnými druhy
12.000

ZO ČSOP Veronica
Realizace záchranných opatření dle záchranného programu pro užovku stromovou v oblasti Vlárského průsmyku
Zachování životaschopné populace užovky stromové v Bílých Karpatech (péče o ostatní typy biotopů, ochrana jedinců při čištění příkopů u silnic)
46.000

TYTO
Ochrana a podpora sýčka obecného na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti (2.)
Kontrola a údržba budek, aktivní osvěta mezi zemědělskou veřejností, případná spolupráce zem. veřejnosti na kroužkování
49.700

ČSOP KOSENKA
Využití potenciálu pozemkového spolku KOSENKA k účasti veřejnosti na ochranu přírody a krajiny Valašskoklobucka
Posílení sbírkové činnosti a účasti veřejnosti, pokračování revitalizace lesní rezervace Stráž, letní škola ochrany přírody – kosení
12.100 Kč