Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V rámci mimořádných grantů bylo rozděleno 80 tisíc korun:

 

1. Návratný nadační příspěvek

Nesehnutí, os., Brno
Podpora ekologické stability krajiny při plánování územního rozvoje
30 000 Kč

 

2. Nadační příspěvek z fondu Louky na Vysočině:

Sdružení Krajina, Počítky
Stopa v krajině
Péče o podmáčené louky, zejména na Vysočině. Projekt předpokládá využití metody orální historie ke zmapování tradičních způsobů obhospodařování přírodně cenných lokalit.
50 000 Kč