Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z výtěžku veřejné sbírky Nadace Veronica, která je tvořena pomocí Sítě Obchodů Nadace Veronica, bylo v roce 2010 rozděleno prostřednictvím fondu Společně pro Brno 200 tisíc korun. Podpořeny byly tyto projekty:

 

1. Výsadba a obnova zeleně, kultivace veřejných prostranství:

os. Občané pro Medlánky, Brno
Výsadba zeleně v sídlišti Nové Medlánky
Výstavba keřů a stromů svépomocí občanů na vhodných vytipovaných místech.  
15 000 Kč

Obnovená matice moravská, os., Nebovidy
Kříž Na Slaměnce a ovocný sad v Nebovidech
Cílem je výsadba zeleně kolem Křižku na Slaměnce a výsadba oskeruší v ovocném sadu v Nebovidech u Brna.
15 000 Kč

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, Brno
Oprava terénních výukových tras na Hádech
Cílem je zajistit opravu terénních výukových tras na Hádech, které slouží jak školám, tak veřejnosti.
15 000 Kč

os. Smrk, Brno
Čisté a zdravé místo pod stromy
Úprava a kultivace veřejného prostranství v Brně Králově Poli.
5 000 Kč

Armáda spásy v ČR, Centrum soc. služeb, Brno
Květiny v Centru sociálních služeb
Cílem projektu je ozelenění dvorku Centra sociálních služeb Armády spásy a pokojů klientů.
8 000 Kč

Os. Concordia Bonum Brno, Domov pro seniory-Domov sv. Ludmily
Ozelenění terasy, balkonu, oken a umístění pergoly na terasu-Domov sv. Ludmily
Cílem projektu je přiblížení přírody lidem, kteří již často nejsou schopni sami vycházet.  
8 000 Kč
 

 

2. Přírodní zahrady u škol a školek:
 

Biskupské gymnázium, Brno
Přírodní zahrada ve škole
Studenti vybudují na školní zahradě prvky přírodní zahrady a místo pro biologický odpad.   
8 000 Kč

Mateřská škola Adéla, p.o., Brno
Sadové úpravy zahrady mateřské školy Adélka, III. fáze
Za pomoci rodičů a přátel školy budou pokračovat úpravy stávající zeleně.
7 000 Kč

Vesněnka,o.p.s., Brno
Zahrada pro děti od dětí
Za pomoci dětí a studentů brněnských škol bude zkultivován dvorek pro menší děti.
8 000 Kč

Sdružení rodičů při ZŠ Gajdošova, Brno
Přírodní učebna
Cílem projektu je zbudování přírodní učebny.
10 000 Kč

Studijní nadační fond Gymnázia, Brno-Řečkovice
Obnova a ekologizace školní zahrady - 4. etapa
Příprava výukových tabulí, příprava pergoly, cvičební prvky.
12 000 Kč

 

3. Podpora dobrovolnických aktivit:

Hnutí Brontosaurus, Brno
Dobrovolnické kluby v Brně
Podpora a rozvoj dobrovolnických aktivit zaměřených na ochranu přírodního a kulturního dědictví.
8 000 Kč

NESEHNUTÍ, Brno
Podpora občanské participace na území města Brna
Cílem je propojovat místní občanské iniciativy věnující se otázkám životního prostředí a účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se územního plánování.
20 000 Kč

 

4. Projekty podporující komunitní život v Brně:
 

Host-vydavatelství s.r.o, Brno
Jana Soukupová Nehráli jsme druhé housle
Kniha mapující dosud opomíjené téma: brněnské a jihomoravské opoziční a disidentské aktivity v době normalizace.
18 000 Kč

Dynama, o. s., Brno
Hello Brno Europe-festival iniciativ mladých
V rámci festivalu studentské týmy představí svoje projekty užitečné pro komunitu.
10 000 Kč

Společnost pro Fair Trade, Brno
Modernizace, rozšíření nabídky a zvýšení počtu čtenářů knihovny Společnosti pro Fair Trade
Knihovna bude vybavena katalogizačním systémem, který výrazně zefektivní její provoz.
5 000 Kč

Společnost pro Fair Trade, Brno
Česko proti chudobě
Kampaň Česko proti chudobě, která se uskuteční v rámci podpory celosvětové kampaně Stand up against poverty.
5 000 Kč

 

5. Výchova dětí a mládeže k šetrnému přístupu k přírodě:  

INEX-SDA, Brno
Cipísek
Projekt Cipísek je určen pro děti od 6 do15-ti let, které mají problémy začlenit se do běžného kolektivu vrstevníků. Projekt rozvíjí schopnost začlenit se do kolektivu a zaměřuje se na rozvoj vztahu ke kultuře a přírodě.
5 000 Kč

Junák-svaz skautů a skautek ČR, Brno
Rádcovské kurzy Junáka Brno
Tři rádcovské kurzy určené pro vedoucí skautských družin ve věku 23 - 15 let.
3 000 Kč

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS, Brno
O přírodě v přírodě
Rozšíření a zkvalitnění zázemí pro výchovu dětí ve středisku Kompas Brno a při letních táborech na zelené louce.
5 000 Kč

Montessori Morava, Brno
Lesy kolem nás
Projekt má za cíl pomoci seznámit děti s částí učiva přírodopisu.
5 000 Kč

SÅš informatiky a spojů, Brno
žárovka
V rámci projektu se zrealizují ekologická opatření navržená studenty.
5 000 Kč