Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z prostředků NIF, které pocházejí z výnosů nadačního jmění Nadace Veronica,  jehož zdrojem byl Nadační investiční fond (NIF) bylo v I. kole rozděleno 309 tisíc korun mezi 21 organizací. Podpořeny byly tyto projekty:                                                                                    


1. Projekty na zachování kulturních a přírodních hodnot krajiny na Moravě a Slezsku:

Sociální služby Vsetín, p.o.
Ochrana a udržování krajiny spásáním travin   
Ochrana a udržování krajiny spásáním pozemků ovcemi kolem Domova pro osoby se zdravotním postižením.       
18 000 Kč

ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm
Karpatské přírodní dědictví na území CHKO Beskydy ve Zlínském kraji
Omezování negativních dopadů dnešního hospodaření a aktivit na biodiverzitu oblasti.                      
10 000 Kč

ZO ČSOP, Kněžice                              
Dobrovolníci na pomoc přírodě na nechráněných územích
Zlepšení zázemí pro dobrovolníky při péči o nechráněná území a zvýšení povědomí o významu tisíců drobných lokalit na nechráněných územích.
30 000

NESEHNUTÍ, Brno                
Dobrovolně pro přírodu    
Cílem je podpořit spolupráci s dobrovolníky, kteří šíří konkrétní a praktické náměty pro ochranu přírody v neformálních komunitách.
10 000 Kč

Hnutí DUHA, Olomouc         
Osvětou k trvale udržitelnému rozvoji   
Podpora vydávání zpravodaje Ekologické listy, který informuje o ekologickém spotřebitelství, nákupech šetrných k žP a kauzách města, které nevedou k trvale udržitelnému rozvoji.         
10 000 Kč


ZO ČSOP Veronica, Brno
O vodě blízko nás třikrát jinak       
Jarní krasoplavba po Svitavě, exkurze za studánkami a vytvoření videoklipu o vodě z kohoutku.        
30 000 Kč

o. s. Smrk, Brno        
Ochrana, zmapování a péče o byliny a drobné živočichy v Přírodní zahradě u smrku      
Součástí projektu je i zajištění ochrany a vhodné péče o rostliny i živočichy a úprava stanovišť.      
10 000 Kč

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika, Brno
Týdny pro les   
Praktická ochrana přírody a krajiny prostřednictvím dobrovolnických táborů - vysazování stromů a biokoridorů.
20 000 Kč

Sagittaria o.s., Křelov-Břuchotín
Péče o cenné biotopy ve vojenském újezdu Libavá  
Zajištění vhodné péče na dlouhodobě neobhospodařovaných lokalitách s cennou vegetací.
30 000 Kč

 

2. Projekty na podporu ekologické výchovy:

NESEHNUTÍ, Brno  
ALARM - časopis o životním prostředí a lidských právech
Podpora komunikování nových témat v oblasti žP s dobrovolníky/sympatizanty.          
10 000 Kč

Centrum pro rodinu, Hodonín
Volný čas školáků aneb Zpátky pod stromy      
Ekologická výchova školáků.                      
5 000 Kč

EkoCentrum, Brno
Osvětová akce pro rodiny s dětmi na Stezce zdraví  
Tematická osvětová akce v lokalitě stezky zdraví v Brně-Lelekovicích v údolí říčky Ponávky.                          
5 000 Kč

Sdružení rodičů a veřejnosti při SOŠ, Šumperk
Cesta světem za zvířátky      
Revitalizace interiérových expozicí školního arboreta, které jsou věnovány fauně a floře jednotlivých světových oblastí.
10 000 Kč

Zámecký statek o.s., Dolní Rožínka  
Pegas 2010      
Výchovně vzdělávací projekt v kontextu ochrany přírody a krajiny.
5 000 Kč

ZO ČSOP 39/02 Klíny, Litvínov              
Rozvoj činnosti Ekocentra ZO ČSOP v Krušných horách   
Rozšíření činností Ekocentra na všechny směry ochrany přírody v horském prostředí.         
8 000 Kč

os. Bublinka, Podolí             
Poznáváme přírodu kolem sebe  
Zprostředkování poznání přírody v okolí obce Podolí jejím obyvatelům, zejména rodičům s dětmi.             
8 000 Kč

VITAGEGIO o. s., Staré Těchanovice
Vzpomínky a ozvěny kulturní krajiny     
Zachycení vzpomínek pamětníků týkajících se proměny krajiny jihozápadního Opavska v 2. pol. 20. st. a vytvoření pořadu, který poslouží ke zvyšování osvěty o hodnotě krajiny.         
7 000 Kč

Děti Země, Brno  
Ropák roku 2009 aneb ochrana životního prostředí  a přírody pod veřejnou kontrolou   
Cílem projektu je v rámci anket "Ropák roku" a "Zelená perla roku" připomenout veřejnosti loňské hříšníky v oblasti ochrany přírody a žP a slavnostní vyhlášení výsledků na veřejné oslavě.    
10 000 Kč

VITAGEGIO o. s., Staré Těchanovice
Publikování výukových materiálů "Vývoj krajiny v České republice"  
Publikace výukových materiálů vytvořených na Katedře environmentálních studií MU v pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ k výuce dějepisu a ekologické výchovy.    
9 000 Kč     

Hnutí Brontosaurus, Brno
Ekostan-Ekoporadna na cestách    
Podpora environmentálního vzdělávání, osvěty, poradenství a zapojování občanů do ochrany žP.    
10 000 Kč

ZO ČSOP Veronica, Brno
Speciální číslo časopisu       
Vydání speciálního čísla časopisu zaměřeného na vodu v krajině doplnit                
20 000 Kč


3. Projekty na podporu přírodních školních zahrad:
 

Školní zahrady jsou v dnešní době pro řadu městských dětí jedním z mála míst, kde přijdou do kontaktu s přírodou.

Základní škola a dětský domov, Zábřeh   
Zahrada ticha a pohody          
Vytvoření zeleného relaxačního "koutu" u dětského domova výsadbou keřů, bylin a umístěním přírodních laviček.
10 000 Kč

MŠ na Osadě, Brno
Zdravá zahrada III.  
Pokračování projektu zdravá zahrada - úpravy stromů, keřových skupin a obnova zatravnění.  
10 000 Kč

Základní a mateřská škola Kotlářská, Brno
Naše cesta k přírodě    
Podpora budování a obnovy učebny v přírodě a naučné dendrologické stezky.       
10 000 Kč