Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Školní přírodní zahrady - Vraťme dětem přírodu


ZŠ Boskovice, okres Blasnko    
Naučné tabule do učebny v přírodě    
Vyukové tabule obsahují informace o školní  zahradě a rostlinstvu a živočišstvu Boskovicka.
10.000 Kč

MŠ Mozaika, p.o., Jihlava    
Země skřítků    
Vytvoření prostoru pro  pěstitelské a chovatelské  aktivity  - vybudování krmítek pro ptáky, biokompostéru
4.000 Kč
 
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání   
Zahrada dětem   
Vybudování zahrady s pomocí dětí a dobrovolníků. Projekt navazuje na česko-německý projekt „Školní zahrady jako přírodní učebny v ČR a Německu"
30.000 Kč

ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo, p.o.   
Ozdravění zeleně v areálu školy   
Cílem projektu  je osázení prostoru před budovou školy, znovuvybudování školní zahrady, vytvoření  přírodního  výukového koutku.
30.000 Kč

Lužánky SVČ Brno   
zaHRAda - výsadba
Dlouhodobý projekt zaměřený na využití prostor zahrady SVČ Lužánky. Cílem je oživit, zatraktivnit a veřejnosti a především dětem otevřít dosud málo využívané prostory. V této etapě se jedná především o ozelenění ploch.
20.000 Kč

ZŠ Moravská Nová Ves, okres Břeclav   
Učebna v přírodě
Vybudování učebny v přírodě v parku u školy.Učebna bude vybudována z přírodních materiálů.
70.000 Kč

MŠ, Brno, Neklež 1a, p.o.   
Přírodní zelené kouty na školní zahradě
Cílem projektu je zlepšení prostředí v okolí městské školy - bude vysázen živý plot kolem školní zahrady, vytvořeny přírodní kouty v zahradě (výzkumná loučka, balvany, sluneční hodiny, amfiteátr)     
70.000 Kč


ZŠ Záhorovice, okres Uherské Hradiště, p.o.   
Učebna v přírodě   
Projekt je pokračováním budování školní zahrady jako učebny v přírodě. V rámci projektu bude vytvořena meteorologická stanice, vyrobeny a umístěny krmítka pro ptáky, vyrobeny a umístěny vyukoé tabule a kompostér.
25.426 Kč