Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Školní přírodní zahrady - Vraťme dětem přírodu
 
 
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov
Vraťme dětem přírodu
Pokračování v projektu - podpora od obce. Vybudování pergoly - učebny v přírodě, pořízení tabulí k naučné stezce, pořízení laviček a stolů do pergoly a laviček k ohništi,
dosázení dřevin. Do projektu věnovali výtěžek z představení dramatického kroužku a kroužku ručních prací.
83.000,-

ZŠ Hrotovice, F.B. Zvěřiny
Letní třída - prostor pro výuku, hru, fantazii a poznávání přírody
Projekt napsali sami žáci. Záměr vybudovat „altán - letní třídu". Uspořádali koncert pěveckého sboru Podhoráček, sběr starého papíru.
70.940,-

Gymnázium, Brno-Řečkovice
Obnova a ekologizace školní zahrady
Zahrada je v současnosti zanedbaná, podle plánků žáků vznikne přírodní zahrada s pergolou, jezírkem, naučnou stezkou, místem pro kompost.
102.700,-

ZŠ a MŠ Mutěnice
Vraťme dětem přírodu - Přírodní učebna
Zatím byla celá zahrada používaná na výuku pěstitelských prací. Z části zahrady vznikne přírodní zahrada s učebnou - pergola. Uspořádali sběr papíru a železa, benefi ční akci ke Dni Země.
61.130,-

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.
Vraťme dětem přírodu
Z projektu pořídí okrasné keře, ptačí budky, velké dřevěné truhlíky, kompostéry.Peníze získali například aukcí výrobků z keramiky.
60.000,-

ZŠ Brno, Novolíšeňská
Vraťme dětem přírodu
V rámci projektu zřídí přirozené hnízdiště ptáků, ohniště s posezením, učebnu v zahradě -
lavice, stoly příp. minipodium a pergola, zbudování venkovních deskových her.
60.000,-

ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí
Školní park Za Alejí
Záměrem je nevyužívaný pozemek proměnit na přírodní školní zahradu, upravit chodníky, terén, vysadit zeleň.
60.000,-
¨
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Víceúčelová školní zahrada
Škola s titulem Ekoškola. Zbudování venkovní učebny, naučné stezky, rozšíření bylinkové i okrasné části zahrady, výsadba zeleně.
50.756,-

ZŠ Brno, Pavlovská
Vraťme dětem přírodu
Sídlištní aktivní škola. Vybudování venkovní třídy s pergolou a lavicemi. Vznik naučné stezky, prostor pro pěstování ze semínek. Zřízení rybníčku.
60.000,-

ZŠ Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Školní zahrada dětem
Pokračování v záměru úprav školní zahrady, v pozemkových úpravách, výsadbě zeleně, nákup nářadí pro žáky a vybudování skladu na nářadí.
40.000,