Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Stručná historie

Nadace Veronica byla založena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých brněnských ekologických a kulturních kruhů s cílem získávat další zdroje na podporu ochrany přírody.

Jejími zakladateli a prvními členy správní rady se stali přírodovědec Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, socioložka prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil. Předsedou správní rady byl v letech 1992-1998 Antonín Buček; od roku 1998 je předsedou správní rady Nadace Veronica Miroslav Kundrata.

Nadace Veronica byla registrována u Magistrátu města Brna dne 5. 10. 1992. Dne 16. prosince 1998 byla Nadace Veronica zapsána Krajským obchodním soudem v Brně do obchodního rejstříku - rejstříku nadací a nadačních fondů.

Nadace Veronica podpořila vznik Galerie U Klimešů v renesančním domě v Pouzdřanech na jižní Moravě, kde se pravidelně na jaře u příležitosti Dne Země konají výstavy výtvarníků. Dlouhodobě podporuje pořádání pravidelných výstav v Domě ochránců přírody v Brně spoluorganizovaných redakcí časopisu Veronica.

Značnými prostředky Nadace Veronica podpořila vznik Centra modelových venkovských projektů v CHKO Bílé Karpaty - biosférické rezervaci UNESCO (k.ú. Hostětín), kde zakoupila a zhodnocuje nemovitosti zapsané do nadačního jmění. Nadace Veronica je zakládajícím členem občanského sdružení Tradice Bílých Karpat a jeho prostřednictvím i stejnojmenné s.r.o., která provozuje malou biomoštárnu.

Na konci roku 1998 se Nadace Veronica sloučila s Nadací pro záchranu lužního lesa a spravuje její majetek na zvláštním fondu určeném pro výkup pozemků a ochranu lužní krajiny.

Nadační investiční fond

Nadace Veronica jako jedna z mála ekologických nadací uspěla v roce 2002 v soutěži o prostředky z Nadačního investičního fondu a získala do nadačního jmění částku 13,09 milionů korun. Výnosy z tohoto nezcizitelného jmění byly dle podmínek smlouvy s Fondem národního majetku mezi roky 2003 a 2014 rozdělovány na granty v souladu s posláním nadace. Celkově bylo rozděleno 4 591 003 korun.

Dobročinné obchody 

Od roku 2008 provozuje nadace  dobročinné obchody na území města Brna, v současnosti jsou dva v Brně-středu a jeden v Králově Poli. Z výtěžku obchodů jsou podporovány v grantovém řízení projekty na ochranu životního prostředí a krajiny.