Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Poslání, statut a etický kodex

Nadace Veronica podporuje šetrný vztah k přírodě a životnímu prostředí a rozvoj komunitního života v Brně.

Podporou malých projektů s přesahem do ekologie, vědy a umění a pomocí místním vůdčím osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam "malých lidských činů" v úsilí ctít a ochraňovat životní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin vedených společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umění, tradic a životního prostředí.

Dlouhodobým cílem nadace je shromáždit nadační jmění, jehož výnosy umožní trvale naplňovat poslání nadace. V roce 1999 se Nadace Veronica připojila svým podpisem k  etickému kodexu nadací, ve kterém se zavazuje dodržovat principy etického chování nadace.

Statut Nadace Veronica