Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

O nadaci

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 a je největší moravskou nadací zaměřenou na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.

Jsme členem  Fóra dárců České republiky a dodržujeme etický kodex pro nadace. Naší patronkou je mezzosopranistka Magdalena Kožená, přičemž spolupracujeme i s řadou dalších osobností z kulturní i přírodovědné sféry.

Naší hlavní činností je podporovat formou nadačních příspěvků především dobrovolnickou práci třetích osob, většinou občanských sdružení a škol. Částka, kterou v jednotlivých letech rozdělíme v závislosti na výnosech a dalších zdrojích kolísá - ročně rozdělíme asi 700 tisíc na desítky projektů spolků, škol i neformálních skupin dobrovolníků. Realizace těchto projektů představuje stovky dobrovolnicky odpracovaných hodin v přírodovědně cenných územích i v okolí rekreačních nádrží a v lesích, vyčištění studánek i vodních toků, dobudování řady školních zahrad, vysázení mnoha nových stromů, řadu realizovaných výstav a dalších akcí pro děti i dospělé.

Dlouhodobou činnost nebo realizovaný zajímavý projekt v oblasti ochrany přírody a životního prostředí nebo ekologické výchovy především v regionu Moravy a Slezska každoročně oceňujeme Výroční cenou Nadace Veronica.

Při každé nadační uzávěrce se dostáváme do nelehké situace, kdy se snažíme výběrem nejlepších projektů podpořit ty nejaktivnější z žádajících organizací. Důležitým kritériem je rovněž efektivní využití udělených prostředků. Protože finanční limit rozdělovaných peněz je neúprosný, snažíme se získat i další finanční zdroje, kterými můžeme pomoci na svět dobrým projektům a myšlenkám.

Naše vlastní projekty propojují kulturní akce s ochranou přírody. V roce 2003 nadace založila v Brně tradici úspěšných aukcí výtvarných děl, při kterých spolupracuje s řadou našich předních umělců, Domem umění města Brna a s aukční síní 1. Art Consulting. První rok se z výtěžku aukce podařilo zachránit mimořádný stoletý původní jedlobukový les před vykácením, v dalších letech šly získané prostředky na výkup vzácných mokřadních luk na Vysočině a poslední část lužního lesa v Brně nebo na zajištění většího kontaktu dětí s přírodou obnovou školních zahrad.

Nadace Veronica chce otevřením obchodů Nadace Veronica uvést do života zatím nevyužívaný (byť například v Británii obvyklý) způsob získávání finančních prostředků pro projekty neziskových organizací. Hlavní myšlenkou je nabídnout dárcům kromě možnosti darování peněz i možnost věnovat věci, materiál nebo zboží nepeněžní povahy. Darované věci budou nabízeny k prodeji v nadačním obchodě. Výtěžek z prodeje poplyne do dárcovského obecně prospěšného fondu Nadace Veronica „Společně pro Brno", kde je ve veřejném grantovém řízení rozdělen ve prospěch lokálních, komunitních a ekologických projektů. Kromě benefičního rozměru, kdy kupující darováním nebo zakoupením určité věci přispěje na podporu veřejně prospěšných projektů, bude mít nadační obchod i environmentální rozměr, kdy věci dárci již nevyužívané nebo nepotřebné (ale přesto použitelné) můžou najít nového uživatele.

K podpoře některého z našich projektů se můžete přidat i Vy.

V Hostětíně v Bílých Karpatech Nadace Veronica investovala značné prostředky do koupě a rekonstrukce nemovitosti a do vybudování malé moštárny, kterou pronajímá a kde se vyrábí první jablečný mošt v bio kvalitě u nás. Postupně přibývaly další příchutě moštů jak biokvalitě tak moštů selských a také sirupy. Dostanete je koupit například ve zdravých výživách nebo některých obchodních řetězcích, také v nadačních obchodech na Panské a Palackého třídě. Zisk z prodeje moštu nadace vrací zpět do regionu na podporu ekologického ovocnářství.

Ve spolupráci s Hnutím Duha pořádáme v Brně přehlídku EkoBiograf, která do Brna přináší nejlepší filmy z oblasti ochrany životního prostředí i ze společenské sféry. Každý rok ji navštíví přes 5 tisíc žáků, studentů i dospělých, pro které je zdrojem nových informací, jiného pohledu na svět i inspirací. Jako hosté festivalu se představili například David Vávra, Jitka Seitlová, Ivan Holoubek, Martin Bursík, Lubomír Zaorálek, Olga Sommerová a další.

Finanční i hmotné prostředky získává Nadace Veronica z výnosů vlastního jmění, z darů a odkazů fyzických a právnických osob, z grantů a z výnosů benefičních akcí.

Podrobnosti o naší činnosti najdete ve Výročních zprávách Nadace Veronica