Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Společně pro přírodu

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, posilování komunitních vztahů zapojováním veřejnosti, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj společenského a kulturního života.

Do fondu plynou výnosy z obchodů Nadace Veronica a dárců, přispěvatelů, kteří chtějí podpořit lepší život v Brně a v Jihomoravském kraji. Prostředky z fondu jsou rozdělovány na základě transparentního (veřejně vyhlašovaného) grantového řízení. Fond je založen jako otevřený i pro další dárce, přispět do něj můžete i vy s použitím variabilního symbolu 12345. První grantové řízení bylo vyhlášeno v březnu 2008. Od začátku bylo rozděleno více než 4 miliony korun a podpořeno bylo více než 200 projektů pro lepší život v Brně a okolí. Podrobnosti o projektech, podpořených organizacích a rozdělených částkách naleznete u jednotlivých ročníků výsledků grantového řízení. 

Aktuální uzávěrky jsou vypsány zde