Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Školní přírodní zahrady

V současnosti můžete svůj projekt podat do programu Společně pro přírodu a získat podporu do výše 50 000 korun. Týká se pouze projektů z JIhomoravského kraje.

 

Vraťme dětem přírodu

Program školní přírodní zahrady Nadace Veronica založila v roce 2006 z důvodu stále se zvyšujícího počtu žadatelů o finanční podporu obnovy školních zahrad. Hlavním důvodem pro zvyšující se počet těchto žádostí je alarmující a stále se prohlubující negativní trend odcizování dětí přírodě. V roce 2008  bylo na podporu obnovy školních zahrad rozděleno celkem  249 246 Kč. V roce 2007 bylo rozděleno 648 526 Kč.

Jednou ze základních myšlenek tohoto pobídkového programu je, že pokud do získávání peněz zapojíme i žáky a učitele a podpoříme je v této činnosti, můžeme jim celkově pomoci získat větší částku na rekonstrukci zahrady, než bychom jim z našich nadačních zdrojů mohli udělit my sami. Rovněž očekáváme zapojení žáků do obnovy zahrad svou prací, věříme totiž, že tito žáci ke své zahradě získají úplně jiný vztah a přivítají rozšířené možnosti, které jim tato zahrada nabídne.

Principem je navýšení peněz 1:1

Principem je navýšení peněz získaných školou v poměru 1:1 Nadací Veronica (do určité částky). Například škola získá oslovením dárců, benefičními akcemi, jinou iniciativou (sběr surovin) 25 tisíc korun, dalších 25 tisíc korun Nadace Veronica škole přidá.

V roce 2006 byl na podporu tohoto programu věnován výtěžek z předvánoční benefiční aukce uměleckých děl. Deseti školám, které byly do programu zapojeny, se podařilo získat celkem 300 148 korun. S navýšením těchto peněz pobídkovým grantem Nadace Veronica putovalo nakonec na obnovu školních zahrad celkem 648 526 korun.