Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Granty a podpora

Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného vztahu k přírodě. Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku. Prostředky nadace jsou využívány na podporu vydávání ekologických pubklikací a jiných tiskovin, na podporu ekologického poradenství, na pořádání výchovných, vzdělávacích a kulturně zaměřených akcí pro veřejnost a na rozvoj centra pro modelové venkovské projekty v Bílých Karpatech.

Od roku 2008 pravidelně udělujeme jednou ročně granty pro ekologické a komunitní projekty v Brně v rámci programu Společně pro Brno. Prostředky pro něj získáváme prodejem darovaných věcí v síti dobročinných obchodů Nadace Veronica. V nadačních obchodech probíhá prodej darovaných, použitých věcí, které se tak vracejí zpátky do života a 20% z výtěžku nadace rozdělí formou grantů. V roce 2017 jsme prodali téměř 60 tisíc věcí v celkem čtyřech obchodech v Brně.

Pravidelně udělujeme od roku 2003 i Cenu Nadace Veronica pro učitele, kteří dlouhodobě u svých žáků podporují vztah k přírodě a krajině a vedou je k šetrnému chování a péči o přírodní bohatství. Za tuto obětavou práci, které věnují množství volného času, si zaslouží ocenění. 

Nadace rozděluje i další nadační příspěvky, půjčky a podporu pro jednorázové projekty na základě rozhodnutí své správní rady.