Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Podpora projektu "Čapí hnízda"

Na území České republiky je čáp bílý jedním z nejpopulárnějších a nejsledovanějších ptáků. Je to dáno tím, že je to pták atraktivní a také tím, že vyhledává svá hnízdiště často v bezprostřední blízkosti člověka. V poslední době však bílí čápi opouští svá stará hnízdiště díky rušivým zásahům do jejich biotopu, nevhodnými melioračními zásahy do krajiny, mýcením břehových porostů nebo totálním zničením meandrovitého povodí Dyje stavbou Novomlýnských nádrží. Čápi se stěhují do vyšších poloh, kde dříve vůbec nehnízdili. Jednou z metod, jak tento problém řešit, je budování náhradních hnízdních podložek na samostatných sloupech. Hnízdo může po několika letech používání vážit i mnoho metráků, v extrémním případě až tunu. Proto je nejvhodnější použít podložku na betonovém sloupu. Spolu s železnou konstrukcí unese až 10 tun. Na webu www.veronica.cz v sekci ochrany přírody a ochrany ptáků najdete ke stažení i plánek, dle kterého je možné sloup s hnízdní podložkou zkonstruovat. Vhodnou dobou pro vybudování podložek je podzim a zima, tak, aby byly připraveny pro jarní hnízdění. Pokud ve své obci nebo na svém pozemku chcete čápům umožnit hnízdění formou takové podložky, konzultujte to vždy s odborníkem. Spíše se tak vyhnete tomu, že vaše podložka bude na špatně zvoleném místě a neobsazená

V rámci divadelního představení Inspektor Colleno v Huse na provázku dne 9. 3. 2018 proběhla také aukce roztodivných předmětů, uměleckých šperků a upcyklovaných modelů, z výtěžku  21 800 Kč podpoříme podložku pro čapí hnízdo.

Dne 18. srpna 2018 na Festivalu Překročme řeku organizovala nadace Běh pro čapí hnízdo, za startovné jsme od účastníků získali 1 260 Kč.

V měsících červenci a srpnu 2018 probíhala na dvorku nadace na Panské 9 benefiční jóga Yoga Lokah, na dobrovolných příspěvcích jste nám darovali 14 316 Kč.

Děkujeme všem za podporu dobré věci, celkem jste nám přispěli částkou 37 376 Kč.

Pro více informací k projektu nás kontaktujte.