Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Cena Nadace Veronica pro učitele

Na jižní Moravě působí řada učitelů a učitelek, kteří dlouhodobě u svých žáků podporují vztah k přírodě a krajině a vedou je k šetrnému chování a péči o přírodní bohatství. Za tuto obětavou práci, které věnují množství volného času, si zaslouží ocenění. A právě proto vznikla v roce 2003 Cena Nadace Veronica.

Cena Nadace Veronica bývá udělena až třem učitelům a učitelkám, kteří u svých žáků dlouhodobě budují vztah k přírodě, vedou je k ochraně přírody a k šetrnému chování vůči životnímu prostředí. Oceněný učitel obdrží 10 000 korun, stejnou částku získá i pro svou školu na uskutečnění ekologického projektu, který navrhne. Nominovaní jsou hlavně učitelé ZŠ a SŠ, ale je možné nominovat i další pedagogy ze školských zařízení, MŠ, univerzit. Nominovat může každý – kolegové, vedení školy, rodiče i žáci. Z došlých nominací vybírá panel odborníků z ekologické výchovy, kteří spolupracují s Nadací Veronica.

Cenu Nadace Veronica již získali:

 

2015

 • Milena Emmerová ze ZŠ Boleradice za dlouhodobý přínos škole na poli environmentální výchovy, zapojení školy do projektu Ekoškola, zavedení ekologicky příznivých opatření v budově školy. Dále za vybudování školní přírodní zahrady, kde se s žáky v rámci výuky pěstuje ovoce a zeleninu.

 • Vladan Chlumský ze ZŠ a MŠ Brno - Chrlice za vybudování přírodní zahrady s celou řadou prvků a zapojení do větších environmentálních projektů, jako je Recyklohraní nebo Den Země. A navrch teoretická výuka ve stínu stromů na posezení z palet, které vyráběli žáci spolu s oceněným učitelem

 

2014

 • Hana Horká za rozvoj environmentální výchovy a zvyšování povědomí o tomto pedagogickém směru
 • Romana Korbářová z MŠ Komenského v Letovicích za veden dětí k šetrnému vztahu k přírodě a realizaci projektu Školní přírodní zahrada

 

2013

 • Vítek Urban za dlouholetou práci pro ochranu přírody na jižní Moravě a výchovu studentů Gymnázia Brno na třídě Kapitána Jaroše v Brně k šetrnému vztahu k přírodě

 

2012

 • Jitka Božková ze ZŠ Pavlovská a Miroslava Vavriková ze ZŠ a MŠ Klobouky u Brna za dlouholetou a obětavou práci s dětmi a jejich vedení k šetrnému vztahu k přírodě
 • Alena Doskočilová z Masarykovy střední školy v Letovicích dlouholetou a obětavou práci se středoškolskou mládeží a jejich vedení k ekologickému přístupu k životu

 

2011

 • Petr Duchek ze SŠ polytechnické  v Brně za dlouholetou a skutečně obdivuhodnou práci s učňovskou mládeží
 • Jan Jongepier z Purkyňova gymnázia ve Strážnici za dlouholetou práci pro místní gymnázium s dopadem na celý region
 • Alena Uhříčková ze školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně za dlouholetou obětavou práci, díky níž se do ochrany přírody podařilo zapojit obrovské množství dětí a hlavně celých jejich rodin.

 

2010

 • Jitka Bublová ze ZŠ Újezd u Brna
 • Božena Kotalová ze ZŠ Hroznová Lhota
 • Aleš Tinka ze ZŠ Pozořice

Čestné uznání

 • Michaela Čermáková, MU Brno. Bakalářská práce "Jak levné je jíst maso?" Analýza nákladů energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy
 • Eliška Stofferová, studentka UP Olomouc. Diplomová práce "Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží?"
 • David Matějka, MZLU Brno. Diplomová práce "Možnosti rozvoje post industriálního sídla"

 

2009

 • Karla Ambrozová ze ZŠ Moravská Nová Ves
 • Ivana Bláhová, vedoucí učitelka z MŠ a ZŠ Ostopovice
 • Josef Rosík, vedoucí oddílu Scarebeus ze Strážnice

 

2008

 • Věra Drholcová ze ZŠ Vejrostova Brno
 • Miloslava Schwabová z MŠ a ZŠ Kotlářská Brno
 • Jana Malenovská z MŠ v Kroměříži

 

2007

 • Stanislav Zlámal ze ZŠ Mariánské nám., Uherský Brod za dlouhodobou práci se studenty, za vedení žáků k praktické ochraně přírody.

Čestné uznání

 • Blanka Sobolíková. Diplomová práce "Možnosti zlepšení ekologického stavu příměstského vodního toku"

 

2007

 • Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí kolektivu žáků za mimořádně zdařilý projekt kalendáře s památnými stromy a verši Putování za památnými stromy „Nešlap, nenič, nelámej“

Čestné uznání

 • Lucie Váňová Diplomová práce "Fotoindukovaná změna toxicity fluoranthenu u hrachu setého (Pisumsativum L.)"
 • Kamil Lisal za mimořádně zdařilý projekt ZO ČSOP Ochranář 72/08 "Raduňský mokřad pro obojživelníky"