Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Autoři, kteří nás podpořili

Děkujeme  všem dárcům - výtvarníkům:

Haně Andrisové,  Pavle Aubrechtové, Václavu Balšánovi, Anně Benešové, Marii Blabolilové, Jindřichu Boškovi, Rudolfu Brančovskému, Ondřeji Bruneckému, Janu Bružeňákovi, Petře Buchtové, Petru Čermáčkovi, Varvaře Divišové, Janu Dočekalovi, Františku Dörflovi, Adamu Dostálovi, Lubomírovi Dostálovi, Luďku Dostálovi, Martinu Foretníkovi, Eduardu Halberštátovi, Stanislavu Havlíkovi, Jitce Havlové, Zdeně Hochmanové, Zdeně Höhmové, Karlu Holíkovi, Václavu Houfovi, Janu Horníčkovi, Karlu Hudcovi, Milivoji Husákovi, Ivaně Hyvnarové Kubové, Daliboru Chatrnému, Petru Jandorovi, Tereze Janíkové, Monice Jankůj, Liboru Jarošovi, Pavlu Jasanskému, Janu Karpíškovi, Ivě Keclíkové, Svatopluku Klimešovi, Davidu Křivákovi, Jindřichovi Kučerovi, Ladislavu Kuklíkovi, Lucii Kunzové Filimonové, Markétě Kuxové, Aleši Lamrovi, Vladimíru Lepšovi, Petru Lorenzovi, Milanu Magnimu, Matěji Macháčkovi, Zdeňku Macháčkovi, Věře Mičanové, Daniela Mikuláškové, Pavlu Navrátilovi, Lucii Nemravové, Milanu Nestrojilovi, Veronice Novákové, Ditě Novotné, Bohuslavě Olešové, Zuzaně Pazdírkové, Jindřichu Pevnému,  Janě Pilgrové, Rostislavu Pospíšilovi, Markétě Prachtické, Janě Prekopové, Oskaru Přindišovi, Kateřině Raffaelové, Tomášovi Rossímu, Pavlu Rudolfovi, Josefovi Ruzselákovi, Blance Růžičkové, Marku Schallerovi, Miloši Slámovi, Miloslavu Smolkovi, Janu Spěváčkovi, Evě Spěváčkové, Janu Steklíkovi, Janu Svobodovi, Pavlu Ševčíkovi, Zdeňku Šplíchalovi, paní Škvařilové, Františku Škrobovi, Františku Šléglovi, Zdeňku Šplíchalovi, Jindřichu Štreitovi, Vlastě Švejdové, Jaroslavu Valečkovi, Zdence Verešové, Janu Vičarovi, Lucii Voráčkové Václavíkové, Radce Zábojové, Vlastimilu Zábranskému, Viktoru Zakrynyčnymu, Olbramu Zoubkovi.

 

 DĚKUJEME