Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Benefiční aukce 2009

Sedmý ročník benefiční aukce uměleckých děl se uskutečnil 23.11. 2009 v 18:00 v Brně ve Sněmovním sále Nové radnice s výtěžkem 255.000 Kč. Navazují internetová aukce přinesla dalších téměř 60.000 Kč. Výnos aukce je tentokrát určen pro záchranu starých a místních ovocných druhů Bílých Karpat. Jména autorů, kteří se nás letos rozhodli podpořili, najdete ZDE.  DĚKUJEME!

 

 

Katalog 7. benefiční aukce na záchranu starých a krajových ovocných odrůd Bílých Karpat


 

 

Vysoké stromy zdobily krajinu a poskytovaly kromě ovoce i vzácný stín na polích a podél cest. Z hospodáře na hospodáře se předávaly vědomosti o tom, kdy které druhy stříhat, ošetřovat, sbírat i zpracovávat. Pokud se stalo, že jeden druh napadl škůdce, další druhy v sadu přežily, vždy bylo kam sáhnout. Tradice ovocnářství byla silná a přirozená.

 V poslední době, vlivem změny života lidí i ekonomiky, se staré ovocné odrůdy ztrácejí z krajiny.  Plnohodnotné vzrostlé stromy jsou nahrazovány zákrsky, stromy uměle vyšlechtěnými, uniformními odrůdami bez návaznosti na oblast. Málokdo z nás se dnes může pochlubit, že ochutnal lahodnou Jaderničku, Panenské, Barynáč, Kostečky, Majdalenky nebo Oharkule. Se ztrátou starých ovocných druhů přicházíme nejen o pestrost chuti a  různorodost tvarů, krásu krajiny, ale i o kus naší národní identity a tradice.

Od roku 1998 se jednotlivci a organizace z Bílých Karpat snaží opětovně rozvíjet tradiční ovocnářství v Bílých Karpatech. Cílem je zachovat jedinečný genofond krajových odrůd ovocných dřevin. Jednou z možností, jak postupně mizející druhy zachovat a seznámit s nimi širokou veřejnost, jsou i ukázkové sady.Ze získaných prostředků bude podpořena výsadba starých ovocných odrůd, vybudování a péče o ukázkový sad, pěstovaný extenzivním a ekologickým způsobem. Pro záchranu starých odrůd je zásadní vzdělávání, osvěta a práce v terénu. Ukázkový sad v prostředí vzdělávacího střediska Centrum Veronica Hostětín navštíví kolem 5000 lidí ročně.

 

Dovolujeme si Vás proto požádat o darování některého z Vašich děl, finanční podporu nebo aktivní účast na aukci. Napomůžete tak k získání financí na budování a péči o ukázkové sady starých ovocných odrůd. Můžete přispět i přímo na veřejnou sbírku Nadace Veronica 3477592/0800 u ČS, a.s.  variabilní symbol 2311.  Každý z dárců se stane

Symbolickým kmotrem staré nebo místní ovocné  odrůdy.