Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Benefiční aukce 2008

Šestý ročník benefiční aukce uměleckých děl se uskutečnil 24.11. 2008 v Brně ve Sněmovním sále Nové radnice. Výtěžek téměř 260.000 Kč spolu s dalšími bezmála 100.000 Kč z navazující internetové aukce je tentokrát určen na výkup pozemků pro obnovu květnatých luk v přírodě Vysočiny.

Katalog 6. benefiční aukce na výkup pozemků pro obnovu mokřadních luk na Vysočině

 


 

 

Aukce se konala pod záštitou Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Františka Dohnala a náměstka primátora statutárního města Brna Mgr. Martina Andera, PhD. Dražitelem byl pan Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting, večerem provázel herec Národního divadla Martin Sláma a ředitelka Nadace Veronica Jasna Flamiková. Za Vysočinu převzal nad aukcí patronát ředitel Úřadu práce Žďár nad Sázavou ThDr. Václav Pavlosek a barytonista Jakub Pustina.

Vydraženo bylo více než 70 děl ze 114 publikovaných v katalogu. V navazující internetové aukci, která probíhala na stránkách nadace od  25.11. do 13.12. 2008 ,  našlo svého kupce dalších téměř padesát děl. Díla, která vydražena nebyla, si můžete prohlédnout v archivu - budete-li mít o některé zájem, kontaktujte nás prosím.

 

***

 

Tentokrát byla aukce připravena ve spolupráci se Sdružením Krajina z Počítek u Žďáru nad Sázavou. Sdružení Krajina je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Působí jako pozemkový spolek, což je organizace, která získává do svého vlastnictví přírodně cenné pozemky. O získané pozemky systematicky pečuje tak, aby nedocházelo ke ztrátě jejich přírodních hodnot. Sdružení Krajina se dále zabývá ochranou vzácných a ohrožených druhů, zpracovává hodnocení dopadů na krajinný ráz, poskytuje konzultace k právní i praktické problematice ochrany přírody, pořádá exkurze a další akce pro veřejnost a snaží se přispět k rozvoji venkova. Předpokládáme, že z výtěžku aukce se Sdružení podaří vykoupit cca 10 ha půdy na čtyřech až pěti lokalitách na Vysočině. Na vykoupených plochách budou provedena opatření k návratu přírodě blízkých luk a mokřadů. Díky naší aukci z roku 2006 Sdružení Krajina vykoupilo přes 11 ha mokřadních květnatých luk, které pravidelným kosením udržuje.

 

 


Alespoň na dvou vykoupených místech budou vytvořeny drobné tůně pro obojživelníky. Snad tak dojde i ke zpomalení úbytku vzácné kuňky obecné, která patří mezi prioritní chráněné druhy i v rámci celé Evropy. V posledních pěti letech jeho početnost na Vysočině prudce klesá.

 

 

 

V současné době probíhá v ČR vlna prodejů státní půdy. Sledovaným vládním cílem je dokončit během několika málo let privatizaci zemědělské půdy dosud vlastněné státem. Tato vlna přináší pro přírodu rizika i unikátní příležitosti. Sdružení Krajina chce situace využít k rozšíření svých aktivit a umožnit obnovu přírodě blízkých biotopů.


Návratu přírody na další plochy můžete pomoci i Vy, např. tím, že darujete své dílo do aukce, zúčastníte se aukce internetové, budete o aukci informovat své známé, popř. podpoříte přímo činnost Nadace Veronica nebo Sdružení Krajina.

 

DĚKUJEME FIRMÁM, KTERÉ AUKCI PODPOŘILY