Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Jak byl využit výtěžek

*Tradiční kosení

Od 11. do 18. července probíhá v přírodní rezervaci Javorůvky - Dobšena 29. ročník tradičního kosení.

*Volnost hoře - oslava propojení

V sobotu 25. dubna 2009 proběhlo slavnostní setkání a památková výsadba na naučné stezce Královec na pozemcích, které se díky Benefiční aukci Nadace Veronica podařilo vykoupit

 

 

 

*Podpis smluv

Dne 4. února 2009 byla s LČR s.p. podepsána poslední chybějící smlouva k propojení rezervací PR Javorůvky a PP Dobšena. Byla zaplacena kupní cena a obě rezervace se tak fakticky propojily.

 

 

*Díky aukci už se v listopadu 2008 sázely v Bílých Karpatech stromky

 

Jak byl využit výtěžek Benefiční aukce Nadace Veronica z roku 2007 se můžete sami přijít přesvědčit do Bílých Karpat.

 

 

V sobotu 25.10.2008 se ČSOP KOSENKA s pomocí téměř tří desítek pomocníků podařilo zasadit 450 stromků a vyklidit další plochy k dosadbě na vykupovaném území. Opětovným vysazením přírodě blízkého lesa se začaly spojovat přírodní rezervace Javorůvka a přírodní památka Dobšena. Přírodě blízký les vznikne v místech, která mohla být vykoupena díky výtěžku Benefiční aukce Nadace Veronica 2007.

 


 

Informace: Miroslav Janík, KOSENKA tel. 736 777 144