Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Podpora projektu "Čapí hnízdo"

Na území České republiky je čáp bílý jedním z nejpopulárnějších a nejsledovanějších ptáků. Je to dáno tím, že je to pták atraktivní a také tím, že vyhledává svá hnízdiště často v bezprostřední blízkosti člověka. V poslední době však bílí čápi opouští svá stará hnízdiště, kde hnízdili od pradávna díky rušivým zásahům do jejich biotopu, nevhodnými melioračními zásahy do krajiny, mýcením břehových porostů, totálním zničením meandrovitého povodí Dyje stavbou Novomlýnských nádrží. Čápi se stěhují do vyšších poloh, kde dříve vůbec nehnízdili. Jednou z metod, jak tento problém řešit, je budování náhradních hnízdních podložek na samostatných sloupech.

V rámci divadelního představení Inspektor Colleno v Huse na provázku dne 9. 3. 2018 proběhla také aukce roztodivných předmětů, uměleckých šperků a upcyklovaných modelů. Z výtěžku 22 130 Kč podpoříme podložku pro čapí hnízdo. Děkujeme všem za podporu dobré věci. Pro více informací k projektu nás kontaktujte.