Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Grantové řízení Společně pro Brno 2017

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života v Brně. V programu Společně pro Brno rozdělujeme peníze z veřejné sbírky tvořené 20 % tržeb obchodů Nadace Veronica. 

O podporu mohou žádat neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy a mimoškolní zařízení i fyzické osoby. Podpora je určená pro projekty, které budou realizovány na území Brna, jsou zaměřené na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně.

Mohou se například týkat obnovy a úprav veřejných prostranství, školních zahrad, zvyšování zájmu veřejnosti a utváření pozitivního vztahu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví a životnímu prostředí. Podpořeny mohou být i projekty propojující lidi se zájmem o rozvoj komunitních vztahů a další společensky prospěšné aktivity. Při přijímání žádostí bude kladen důraz na nové nápady a myšlenky a na aktivní zapojení veřejnosti do celého projektu.

 

Rozdělíme 455 000 Kč, na jeden projekt do 40 000 Kč.

 

Uzávěrka pro podávání žádostí je 31. března 2017.

 

Podrobnější informace a formulář žádosti ZDE.