Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Grantové řízení Společně pro přírodu 2019

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. V programu Společně pro přírodu rozdělujeme peníze získané z dobročinných  obchodů Nadace Veronica. Maximální výše žádané částky na jeden projekt je 50 tisíc korun.

O podporu mohou žádat neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy a mimoškolní zařízení, obce i fyzické osoby. Podpora je nově určená pro projekty, které budou realizovány na území celého Jihomoravského kraje. Projekty musí být zaměřené na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí.

Mohou se například týkat obnovy a úprav veřejných prostranství, školních zahrad, zvyšování zájmu veřejnosti a utváření pozitivního vztahu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví a životnímu prostředí. Podpořeny mohou být i projekty propojující lidi se zájmem o rozvoj komunitních vztahů a další společensky prospěšné aktivity. Při přijímání žádostí bude kladen důraz na nové nápady a myšlenky a na aktivní zapojení veřejnosti do celého projektu.

Máte projekt do programu Společně pro přírodu? Kontaktujte nás na nadace(zavináč)veronica(tečka)cz.