Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Podporují nás

brnorwehoffmanembassyrebiologo-teplarny-brnoslitkySAKO logominiweb

 

 

a mnoho dalších...

 

Hledání

 

Obchody Nadace Veronica

 

Nadační obchody

 

 

Fotogalerie

 

 


Fotogalerie z nejnovějších
akcí zde!

 

 

Klub přátel

Staňte se členem a podporujte nás pravidelně! Více informací zde!

 

 

Facebook

 

 

 

Nadace Veronica vyhlašuje 8. ročník grantového řízení

 

„SPOLEČNĚ PRO BRNO“

 

tvořeného výnosy obchodů Nadace Veronica.

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, posilování komunitních vztahů zapojováním veřejnosti, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života v Brně.

 

Rozděleno bude 450.000 korun

 Doporučená výše žádané částky do 40.000 korun

 

Kdo může žádat o podporu? 

Neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy všech stupňů a mimoškolní zařízení, fyzické osoby.

 

Co podpoříme?

Podpora je určená pro projekty, které budou realizovány na území Brna, jsou zaměřené na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. Mohou se tedy  například týkat obnovy a úprav veřejných prostranství, školních zahrad, zvyšování zájmu veřejnosti a utváření pozitivního vztahu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví a životnímu prostředí. Podpořeny mohou být i projekty propojující lidi se zájmem o rozvoj komunitních vztahů, a další společensky prospěšné aktivity. Při přijímání žádostí bude kladen důraz na nové nápady a myšlenky a na aktivní zapojení veřejnosti do celého projektu.

Formulář k žádosti  ZDE a podrobnější informace k programu si můžete stáhnout na webových stránkách nadace  ZDE.

 

Uzávěrka 22. února 2016

(při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka)

 

Do fondu směřuje výtěžek z obchodů Nadace Veronica na Pekařské 38, Palackého třídě 25 a Svážné 16. Tyto obchody prodávají pěkné darované věci a každým nákupem zde přispíváte do fondu Společně pro Brno.

 

Pokud jsou vám cíle tohoto fondu blízké, můžete se k jeho dárcům přidat i vy!